Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Vakbondsleider Berenstein benadrukt belang eerlijke verdeling inkomsten olie en gas

Vakbondsleider Berenstein benadrukt belang eerlijke verdeling inkomsten olie en gas

Te midden van de feestvreugde over de verwachte opbrengsten uit olie en gas, houden wij ons bezig met de vraag: hoe gaan we dit eerlijk verdelen en op welke wijze? “Als vakbeweging moeten we ons hierop concentreren en voorbereiden, omdat wij het instituut zijn dat verantwoordelijk is voor deze herverdeling. Het draait niet alleen om loonsverhogingen en andere zaken gerelateerd aan vakbonden”, zegt C-47-voorzitter Robby Berenstein in gesprek met Suriname Herald.

Het gaat erom dat de opbrengsten uit deze sector op een rechtvaardige manier worden verdeeld”. Berenstein roept zijn vakbondscollega’s op om zich te focussen op de verdeling van olie en gas, in plaats van onderlinge strijd.

Laten we onze energie niet verspillen aan interne conflicten, maar laten we ons versterken en onze aandacht richten op de verdeling. Wanneer de opbrengsten binnenkomen, moeten ze niet slechts naar een specifieke groep gaan, maar eerlijk worden verspreid. We moeten spreken over overtredingen van wetten, inclusief het minimumloon. We moeten praten over de juiste veiligheidsmaatregelen met betrekking tot olie en gas. Welke instituten moeten versterkt worden wanneer we het hebben over olie en gas? Dit zijn de zaken waarop we ons als vakbondsleiders moeten focussen,” zegt de vakbondsleider.

Volgens Berenstein heeft Guyana de afgelopen jaren miljarden verdiend in de sector olie en gas, maar toch moeten onderwijzers strijden voor een rechtvaardige loonsverhoging en in actie komen. Dit is iets wat we hier niet willen zien.

De verdeling moet niet beperkt blijven tot een specifieke groep, maar dient eerlijk en gelijkmatig plaats te vinden onder werknemers, voormalige werknemers en zelfs de gepensioneerden die dit het meest nodig hebben. Daarom zijn instituten noodzakelijk om toezicht te houden op wat er gebeurt in de bedrijven. Als deze instituten niet worden versterkt, zullen we verzwakken,” stelt de vakbondsman.