Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Vakbeweging niet akkoord met SRD 500 bod regering

Vakbeweging niet akkoord met SRD 500 bod regering

De regering en de vakbeweging hebben wederom geen akkoord bereikt over de koopkrachtversterking voor ambtenaren en daaraan gelijkgestelden. Dit zegt Michael Miskin, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), tegen Suriname Herald. De regering, vertegenwoordigd door de ministers Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning en Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, heeft twee voorstellen op tafel gelegd.

Het eerste voorstel is om voor de maanden oktober en november een extra koopkrachtversterking van SRD 500 uit te keren. De maandelijkse koopkrachtversterking voor deze twee maanden zou hiermee SRD 3000 bedragen. In december zou er namelijk een koopkrachversterking van SRD 3000 worden uitbetaald.

Het tweede voorstel is om het bedrag van SRD 2500 tot en met november voort te zetten. In dit geval zou de regering dan in december SRD 2500 uitkeren met daar bovenop een som van SRD 1500. Het totaal aan koopkrachtversterking voor de maand december zou hiermee SRD 4000 bedragen.

De vakbeweging werd vertegenwoordigd door de Ravaksur (Moederbond, CLO, PWO), de onderwijsbonden (BvL/ALS en FOLS), de veiligheidsbonden en de bonden uit de gezondheidszorg. Collectief hebben zij beide voorstellen van de tafel geveegd. Er is een tegenvoorstel gedaan van additioneel SRD 1500 zodat de maandelijkse koopkrachtversterking vanaf oktober SRD 4000 bedraagt. De vergadering werd hierna geschorst.

Voor het nieuwe jaar heeft de regering aangeboden om de koopkrachtversterking van SRD 2500 te continueren. Zij wil hierbij een additionele toelage van 8 procent verstrekken, berekend over de bezoldiging plus de koopkrachtversterking. Ter illustratie: een ambtenaar die SRD 7000 bruto verdient, krijgt samen met de koopkrachtversterking SRD 9500. Hierover wordt er 8 procent berekent, dat als netto-toelage verstrekt wordt. Een salarisverhoging, waarbij de toelagen geïncorporeerd worden in de bezoldiging, is echter een “no-go” voor de regering.

Van de vakbeweging krijgt de regering een week bedenktijd. Er is dus een ultimatum gesteld tot en met volgende week donderdag. Het is nog niet duidelijk of de regering de vakbonden zal uitnodigen voor een vervolggesprek. Indien overeenstemming uitblijft, zullen de bonden vergaderen met hun respectievelijke achterban. Een algehele staking is volgens Miskin dan niet uitgesloten.