Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » US$ 3,5 miljoen voor versterking visserijsector

US$ 3,5 miljoen voor versterking visserijsector

Minister Yldiz Pollack-Beighle en de niet residerende ambassadeur van Japan Mitsuhiko Okada hebben een document ondertekend waarin de versterking van de visserijsector is opgenomen. Het gaat in deze om een schenking van een bedrag van ruim US$ 3,5 miljoen. De ondertekening van dit document vond op dinsdag plaats in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Volgens minister Pollack-Beighle gaat het onder meer om het opzetten van ijsfabrieken en het aankopen van benodigde equipement, om de kleine man in de sector een helpende hand te bieden. De bewindsvrouw benadrukt dat de twee landen al jarenlang goede bilaterale banden met wederzijds voordeel. De minister gaf aan dat het buitenlands beleid van Suriname ingezet wordt om de economie te versterken.

Minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) stelde dat de visserijsector van groot belang is voor de economie. Deze draagt inkomsten bij voor het land en biedt ook werkgelegenheid aan gezinnen. De schenking van Japan ziet hij als een mogelijkheid om de visserijsector verder te ontwikkelen.

De bewindsman geeft aan dat de middelen bestemd zijn voor de bevolkingsvisserij. De verdere ontwikkeling van de sector heeft naar zijn zeggen te maken met het behouden van de standaard die ons land tot nu toe heeft gehaald. Suriname exporteert namelijk naar de VS en de EU wat aangeeft dat de sector voldoet aan een bepaald niveau.

De gift is een behoorlijke ondersteuning maar er moet nog meer gedaan worden, laat minister Soerdjan weten. De ontwikkeling binnen de industriële en bevolkingsvisserij moet naar een niveau dat export en optimaal gebruik van de visgronden gegarandeerd blijven.

Ambassadeur Okada memoreerde eveneens de goede band die de beide landen met elkaar hebben en zei blij te zijn dat de Japanse regering via de Grant, de nodige assistentie kan verlenen aan de ontwikkeling van de visserijsector.