Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ultimatum voor tussentijdse vergoeding zorgmedewerkers AZP verstreken

Ultimatum voor tussentijdse vergoeding zorgmedewerkers AZP verstreken

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — “De regering had tot vrijdag de tijd om in te gaan op een eis voor een tussentijdse vergoeding voor het personeel. Het gaat om een koopkrachtversterking voor alle zorgmedewerkers.” Dit vertelde voorzitter Lloyd Pool van de Algemene Bond van Personeel in Dienst van het Academisch Ziekenhuis (ABPLAZ) vrijdag tijdens een persconferentie. Hij zegt dat de brief die gericht was aan de regering ook door andere ziekenhuisbonden is ondertekend.

Omdat er nog steeds geen overeenstemming is bereikt over een nieuwe loonreeks eist de bond een tussentijdse vergoeding voor haar leden. Samen met de andere ziekenhuisbonden gaat de ABPLAZ nu bepalen welk actiemodel gehanteerd zal worden. “Ik zeg daarmee niet dat wij zullen staken”, benadrukt Pool.

Oplossing

Vorig jaar is de bond in actie gegaan, waarna de regering een rechtszaak aanhangig maakte. De rechter had de directie drie maanden de ruimte gegeven om een oplossing te zoeken in deze kwestie. “In plaats van met een oplossing te komen heeft de regering de bond weer voor het gerecht gedaagd. Het ministerie van Volksgezondheid heeft toen zes maanden gevraagd en we zijn meegegaan met die eis. Die zes maanden zijn al verstreken en nu is men bezig om functies te bekijken”, zegt Pool.

Hij verteld dat de loonreeks die zou worden geïmplementeerd nu reeds achterhaald is en vreest de vakbondsman dat, gelet op de wijze waarop het ministerie met de zaak omgaat, er pas volgend jaar een oplossing komt. 

Pool geeft verder aan dat de koopkrachtversterking en twk vakantiegelden die de overheid sinds 2017 en 2018 met de CLO en Ravaksur had afgesproken, ook nooit betaald zijn aan de zorgmedewerkers. Een andere eis is dat er een aanpassing komt van de medische secundaire voorwaarden aan de hand van wat de politiebond voor zijn leden heeft kunnen bereiken. “De gezondheidsmedewerkers bieden zorg die ze zelf niet kunnen krijgen als ze ziek worden, daar moet verandering in komen”, zegt de bondsvoorzitter.

Buitenlands personeel

Pool benadrukt dat de situatie binnen de gezondheidszorg en in het bijzonder bij het AZP veel uitdagingen kent. De bond is geen voorstander van verhoging van de ligdagtarieven, maar hij heeft gemerkt dat het ziekenhuis hier niet onderuit komt. “Ook hebben wij in 2022 samen met de regering en directie van het ziekenhuis een compromis bereikt om brain drain in te dammen. Om de tekorten van de zorgmedewerkers op te vangen, worden Filipijnse verpleegsters naar hier gehaald. Wij zijn erop geattendeerd dat de vergoeding die de buitenlanders ontvangen mogelijk veel beter is dan wat onze eigen mensen ontvangen.”

De bond heeft daarom op 21 Februari hierover een schrijven gestuurd naar het ministerie om te weten onder welke voorwaarden de buitenlandse zorgmedewerkers hier werken. “Waarom wordt dezelfde waardering niet gegeven aan onze zorgmedewerkers dan hoefden zij waarschijnlijk niet elders hun heil te zoeken. Een groot deel van het gespecialiseerd personeel blijft wegtrekken”, onderstreept de bondsvoorzitter.