Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Ultimatum apothekers blijft van kracht

Ultimatum apothekers blijft van kracht

Het ultimatum dat de Vereniging van Apothekers in Suriname (VvA) aan het Staatsziekenfonds (SZF) heeft gesteld, blijft gehandhaafd. Dit zegt VvA-voorzitter Vikram Ramdat Misier in gesprek met Suriname Herald. Het ultimatum liep tot 18 oktober met dien verstande dat indien de openstaande rekening niet voldaan was, er per 19 oktober geen medicijnen verstrekt zouden worden.

“Het ultimatum is verstreken, maar de actie is nog gaande omdat we nog betalingen moeten krijgen voor twee weken. Als we geen betalingen krijgen gaan we per 1 november wel gelijk in actie”, zegt de VvA-voorzitter.

Volgens hem moet de afhandeling per 31 oktober plaatsvinden. Ramdat Misier benadrukt dat er geen sprake was van een achterstand, maar eerder van een late betaling.

“Ze waren laat met betalen”, zegt Ramdat Misier, die uitlegt dat wanneer de betaling laat geschiedt, er grote kans is op een tekort aan geneesmiddelen in het land. “De apothekers kunnen hun groothandel én hun personeel dan niet betalen”, geeft Ramdat Misier aan.

Directeur Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul zegt dat het SZF afhankelijk is van de middelen die het ontvangt van het ministerie van Financiën en Planning. “Met de eerste tranches worden de ziekenhuizen uitbetaald en daarna de apothekers. Dat zorgt mogelijk voor de late uitbetaling”, stelt de directeur.

Tijdens de spoed algemene ledenvergadering van de VvA waarop besloten was het SZF een ultimatum te stellen, was ook aangegeven dat er voor alle nieuwe rekeningen en de reeds ingediende declaraties, zicht moet zijn op betaling.

“Indien deze betaling niet plaatsvindt conform de afspraak dan zal de verstrekking in natura per direct opgeschort worden”, meldde de VvA.