Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Uitzetting Asawini

Uitzetting Asawini

REGITA ‘ASAWINI’ EDENBURG is woensdag als ongewenste vreemdeling het land uitgezet. Hoewel daar de afgelopen dagen al door de autoriteiten op werd gezinspeeld, heeft de voortvarendheid waarmee dat gebeurde iedereen verbaasd. Ook de advocaten die de uitzetting wilden aanvechten en voorkomen, werden erdoor verrast.

Ze is via Albina naar Frans-Guyana gestuurd, maar omdat ze zonder papieren of geld over de grens werd gezet, zou ze door de Fransen terug naar Suriname zijn gestuurd. Echter, de Surinaamse autoriteiten zwijgen in alle talen over deze kwestie, waardoor er momenteel veel onduidelijkheid bestaat.

Door dit jongste incident krijgt Suriname steeds meer de naam als een land met dictatoriale trekjes, waar het slecht toeven is voor mensen die opkomen voor de rechten van andere burgers

De activiste, die geboren is in het district Brokopondo maar jaren geleden naar Nederland verhuisde en de Nederlandse nationaliteit aannam, had zich de woede van de regeerders op de hals gehaald. Ze was de voorbije weken fel van leer getrokken over de cyanidevervuiling in haar geboortedistrict en vooral de lakse wijze waarop de regering reageerde. Ook hekelde zij de gebrekkige informatievoorziening, waardoor er nog altijd grote ongerustheid heerst. Niet alleen onder de plaatselijke bevolking, maar onder grote delen van het Surinaamse volk.

Ze werd zondag opgepakt op verdenking van diefstal. Het heeft er alle schijn van dat dit een drogreden was, getuige het feit dat die beschuldiging inmiddels is ingetrokken. Maar er werd een ander feit uit de hoge hoed getoverd: in maart van dit jaar bleek de in 2012 aan haar verleende verblijfsvergunning om onduidelijke redenen plotseling te zijn ingetrokken, waardoor zij als illegale vreemdeling wordt beschouwd.

De aanhouding en uitzetting van Asawini lijken vooral op instigatie van minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie te zijn gebeurd. Wat de beweegredenen daartoe van de Abop-bewindsman zijn, is onduidelijk. Maar vermoed wordt dat zijn handelen gebeurt onder druk van de voorzitter van zijn partij, vicepresident Ronnie Brunswijk, die grote (goud)belangen in Brokopondo heeft. Hij zou Edenburg nu een hak willen zetten door ervoor te zorgen dat ze het land waar ze met haar (Surinaamse) man woont, moet verlaten.

Als dat werkelijk zo is, dan is dat een zeer ernstige zaak. Suriname ligt na alle aanhoudingen op basis van de muilkorfwetten van critici van de regering in de afgelopen drie jaar al onder een internationaal vergrootglas. Door dit jongste incident krijgt Suriname steeds meer de naam als een land met dictatoriale trekjes, waar het slecht toeven is voor mensen die opkomen voor de rechten van andere burgers. Het getuigt ook van slecht bestuur dat terwijl een diplomatieke nota van de Nederlandse ambassade aan de regering, waarin wordt gevraagd naar haar status en huidige verblijfplaats, nog niet is beantwoord er wel tot uitzetting wordt overgegaan.

Zoals zo vaak heeft Santokhi ook in deze kwestie nog niet van zich laten horen. Het is in ieder geval van essentieel belang dat hij tekst en uitleg geeft aan de samenleving en in het bijzonder aan de binnenlandbewoners, die zeer verontrust zijn over de hele gang van zaken. Als de feiten, zoals die nu bekend zijn, kloppen zal hij om te voorkomen dat de integriteit van de regering nog meer te grabbel wordt gegooid, corrigerend moeten optreden en de uitzetting van Asawini op zijn minst moeten heroverwegen.