Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Uitfasering kwik liever vandaag dan morgen

Uitfasering kwik liever vandaag dan morgen

Het gebruik van kwik is tot op heden nog prevalent binnen de illegale kleinschalige goudsector. Professor Max Huisden, hoofd van het laboratorium Milieuwetenschappen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, spreekt van een dreigend gevaar voor de algehele menselijke gezondheid. Volgens hem dienen de nadelen van kwikgebruik niet alleen voor het huidig menselijk geslacht, maar ook voor opeenvolgende generaties.

“Kwik is een neurotixine en een teratogeen; het tast dus het zenuwstelsel aan en gaat over op de volgende generaties. Er worden dus generaties geboren die geboorteafwijkingen vertonen”, zegt hij.

Tijdlijn uitfaseren kwik
Tijdens de regeringspersconferentie op 3 oktober gaf president Chan Santokhi aan het niet eens te zijn met de uitgezette tijdlijn van vijf jaar voor het uitfaseren van kwik binnen de goudsector. Het staatshoofd ziet dit liever in versneld tempo geschieden. De ministeries van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) stellen momenteel een programma op waarbij er een tijdlijn wordt uitgezet voor de overgang.

Huisden vindt gezien de extreme gezondheidsrisico’s, de termijn van vijf jaar ook te lang. Hij geeft verder aan dat de gouddelvers die er nu meewerken en blootgesteld worden, de nadelige effecten niet meteen zullen merken. Het gevaar is volgens hem daarom sluipend.

Minamata-verdrag
Het Minamata-verdrag inzake kwik is een internationaal, juridisch bindende overeenkomst, om de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen tegen de nadelige effecten van kwik. De belangrijkste aandachtspunten van het verdrag zijn een verbod op nieuwe kwikmijnen, de geleidelijke afschaffing van bestaande kwikmijnen, beheersmaatregelen voor luchtemissies en de internationale regulering van de informele sector kleinschalige goudwinning.

Op 16 maart 2018 werd in De Nationale Assemblee de Wet houdende ratificatie van het verdrag “Minamata Convention of Mercury” goedgekeurd waarna de ratificatie op 2 augustus 2018 plaatsvond.

Tijdens de regeringspersconferentie wees president Santokhi op het belang van het naleven van het Minamata-verdrag. Hij noemde met name de goudexporten die onder druk komen te staan als het gebruik van kwik voortduurt.

Belang van handhaving
Het uitfaseren van kwik binnen een korte periode is volgens Huisden haalbaar. Echter moet er hiervoor adequaat beleid worden ontwikkeld vanuit de regering, vindt hij. “Kwikgebruik en de import daarvan moeten ontmoedigd worden. Het gebruik ervan moet ook gepaard gaan met zware straffen. De handhaving moet dus via overheidswegen ter hand genomen worden”, concludeert Huisden.