Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Twee verdachten inbraak in woning politieagent verzetten zich bij hun aanhouding door agenten

Twee verdachten inbraak in woning politieagent verzetten zich bij hun aanhouding door agenten

Het Korps Politie Suriname werd donderdagmiddag 19 oktober omstreeks een uur geconfronteerd met een filmpje dat op social media circuleert, van een politieambtenaar die, aldus het KPS, volgens onwetenden, buitensporig geweld toepast. Ook het uiten van liederlijke taal gaat daarmee gepaard, wat totaal onacceptabel is en niet strookt met de dienstbaarheid van de politieorganisatie, zo laat het KPS weten in een persbericht.

Het voorlopige onderzoek van de politie heeft uitgewezen, dat er onlangs is ingebroken in de woning van bedoelde politieman, waarbij waardevolle goederen zijn weggenomen. Toen de politieman de verdachte in de middag van 19 oktober op straat tegenkwam en wilde overgaan tot aanhouding van deze, werd de agent belet door de mede-inzittende die in het voertuig van de verdachte zat. Dit heeft geleid tot het geweld zoals te zien is in het filmpje. 

Een agent die toevallig langsreed verleende assistentie en binnen de kortste keren arriveerde het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) ook ter plaatse voor assistentie.

Het KPS wijst er met nadruk op, dat het “raadzaam is om de politie bij de rechtmatige uitoefening van haar werkzaamheden NIET te hinderen, aangezien dit een strafbaar feit oplevert”.

De verdachte en zijn kompaan werden ter voorgeleiding aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is het tweetal voor diefstal middels braak door de politie in verzekering gesteld.

Het verdere politieonderzoek zal moeten uitwijzen of het optreden van de politieman rechtmatig is geweest. Indien dit niet het geval is, zal de korpsleiding niet schromen de desbetreffende politieambtenaar de disciplinaire straf verbonden aan zijn optreden op te leggen.