Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Twee verdachten die zich bij de aanhouding verzette ter zake diefstal middels braak aangehouden

Twee verdachten die zich bij de aanhouding verzette ter zake diefstal middels braak aangehouden

Het Korps Politie Suriname is in de middag van donderdag 19 oktober 2023 omstreeks 13.00 uur geconfronteerd met een filmpje die op social media circuleert, van een politieambtenaar die naar mening van onwetenden, buitensporig geweld toepast. Ook het uiten van liederlijke taal gaat daarmee gepaard, wat totaal onacceptabel is en niet strookt met de dienstbaarheid van de politie organisatie.

Het voorlopige onderzoek van de politie heeft uitgewezen dat er onlangs is ingebroken in de woning van bedoelde politieman, waarbij er waardevolle goederen zijn weggenomen. Toen de politieman de verdachte in de middag van 19 oktober 2023 op straat tegenkwam en wilde overgaan tot aanhouding van deze, werd de wetsdienaar belet door de mede inzittende die in het voertuig van de verdachte zat. Dit heeft geleid tot het geweld zoals te zien is in het filmpje. Een Politieambtenaar die toevallig langsreed verleende assistentie en binnen de kortste keren arriveerde het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) ook ter plaatse voor assistentie.

Het is raadzaam om de politie bij de rechtmatige uitoefening van haar werkzaamheden NIET te hinderen, aangezien dit een strafbare feit oplevert.
De verdachte en zijn kompaan werden ter voorgeleiding aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.

Na overleg met het Openbaar Ministerie is het tweetal ter zake diefstal middels braak door de politie in verzekering gesteld.

Het verdere politioneel onderzoek zal moeten uitwijzen of het optreden van de politieman rechtmatig is geweest. Indien dit niet het geval is, zal de korpsleiding niet schromen de desbetreffende politieambtenaar de disciplinaire straf verbonden aan zijn optreden op te leggen.

Politie public relations.

The post Twee verdachten die zich bij de aanhouding verzette ter zake diefstal middels braak aangehouden appeared first on Korps Politie Suriname.