Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Training voor gezondheidswerkers in begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld

Training voor gezondheidswerkers in begeleiding van slachtoffers van huiselijk geweld

De Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaars van Aanverwante Beroepen (Covab), nu bekend als het Elsje Finck Sanichar College, heeft gezondheidswerkers getraind in het begeleiden van slachtoffers van huiselijk geweld. Naast begeleiding worden zij ook opgeleid om huiselijk geweld te herkennen en de intake te doen.

Het thema van de training is: ‘Versterking van het gezondheidssysteem voor de aanpak van geweld tegen vrouwen.’ Deze training wordt ondersteund door de Hoge Commissie van Canada.

Directeur Volksgezondheid Rakesh Gajadhar Sukul geeft aan dat er veel gevallen van huiselijk geweld bij vrouwen worden geregistreerd. Op jaarbasis betreft het negen levens. Daarnaast zijn er veel rapportages. Het is belangrijk om dit probleem aan te pakken, waarbij de overheid weet hoe hiermee om te gaan, aldus Gajadhar Sukul.

Het ministerie van Volksgezondheid zal na de training bekijken wat de vervolgstappen zullen zijn om verder invulling te geven aan het beleid, zo zei de directeur tegenover Sun Web TV. Ambassadeur Mark Berman van Canada gaf aan blij te zijn dat een dergelijk project is gestart. Geweld tegen vrouwen is een ernstige schending van de mensenrechten die niet alleen de slachtoffers treft, maar ook de samenleving als geheel.

De training van gezondheidswerkers is van groot belang, aangezien zij soms als eerste in contact komen met de slachtoffers. Door een professionele aanpak vanuit de gezondheidswerkers kan goede zorg aan deze vrouwen worden geboden.

Gezien de ernst van de situatie voelt de Canadese overheid zich genoodzaakt om met alle belangrijke betrokkenen samen te werken om dit vraagstuk aan te pakken, aldus Berman. De ambassadeur hoopt dat de getrainde gezondheidswerkers hun kennis kunnen overdragen aan hun collega’s.