Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Tourbusfeest eindigt in kappartij

Tourbusfeest eindigt in kappartij

Op 11 juni bevond Rovello H., het latere slachtoffer, zich te midden van feestvierende gasten op een tourbus. Plotseling en zonder enige aanleiding werd hij door twee andere jongens verbaal belaagd. Hoewel Rovello ervoor koos om hun provocaties te negeren, greep een van de jongens hem bij zijn hemd vast. Gelukkig slaagde Rovello erin zich los te maken en zelfs toen de ene jongen probeerde een vuistslag toe te brengen, wist het slachtoffer behendig de aanval te ontwijken.

Andere aanwezigen schoten te hulp, wat mogelijk een ernstiger escalatie voorkwam. Nadat de tourbus terugkeerde naar het feestadres, verliet Rovello de bus en begaf zich direct naar zijn huis. Bij thuiskomst deelde hij het incident met zijn broer en merkte op dat hij in zijn haast om weg te komen van het feest zelfs een van zijn schoenen was kwijtgeraakt. Gezamenlijk besloten ze op zoek te gaan naar de ontbrekende schoen.

Ondertussen waren Mitchello K. en zijn broer Ray op zoek naar hun neef, die eveneens aanwezig was op het feest in de tourbus, maar nergens te vinden was. Tijdens hun zoektocht kruisten ze het pad van Rovello en zijn broer. Ray, door Mitchello ervan op de hoogte gesteld dat juist hij door het slachtoffer was lastiggevallen, besloot een gesprek aan te knopen met Rovello en zijn broer om de spanning te verminderen.

Voordat Ray zijn auto verliet, gaf hij zijn jongere broer het advies om in het voertuig te blijven en kalm te blijven. Desondanks greep Mitchello een houwer vanonder de stoel van de auto en rende er vervolgens mee naar Rovello, waarbij hij hem ernstige verwondingen aan het hoofd toebracht. Rovello raakte gewond aan zijn rechter slaap en rug, wat resulteerde in verwondingen waarvoor hij door de Spoedeisende Hulp-arts werd doorverwezen naar een plastisch chirurg.

Zowel bij de politie als bij de rechter bekende de verdachte het slachtoffer te hebben gekapt, omdat hij zijn neef wilde beschermen. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 7 maanden en 1 week voorwaardelijk met aftrek en een proeftijd van 2 jaar. Daarnaast eiste de magistraat de onmiddellijke invrijheidstelling van de verdachte.

De advocaat van Mitchello bracht naar voren dat zijn moeder bereid was om de kosten die het slachtoffer had gemaakt te vergoeden, en dat ze in afwachting was van enig contact met de familie.

De rechter veroordeelde Mitchello in lijn met de eis van het Openbaar Ministerie en beval tevens de onmiddellijke vrijlating van de verdachte.