Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Totale kosten Corantijnbrug geraamd op 611 miljoen dollar

Totale kosten Corantijnbrug geraamd op 611 miljoen dollar

PARAMARIBO — Volgens raming van het ingenieursbureau WPS Caribbean zullen de totale kosten voor de bouw van de brug over de Corantijnrivier ruim 611 miljoen Amerikaanse dollar bedragen. De werkelijke bouwkosten worden geschat op iets minder dan 500 miljoen dollar.

Het voortraject van de bouw van de brug over de Corantijnrivier is bijna rond. Woensdag is voor de tweede keer een ministeriële meeting gehouden en binnenkort volgt een top, waarbij er op het niveau van staatshoofden besluiten zullen worden genomen.

De resultaten van het vooronderzoek van dit project zijn tijdens de ministeriële meeting gepresenteerd aan minister Nurmohamed en collegaminister Juan Edghill van Guyana. Inmiddels zijn de ontwerp- en haalbaarheidsstudies voltooid, samen met alle geotechnische tests en studies die nodig zijn om verder te gaan met de bouw van de brug.   De kosten voor de voorstudie worden door Suriname gedekt.

De brug wordt gebouwd in publiek-privaat partnerschap (PPP-verband), waarbij de aannemer van de joint venture verantwoordelijk zal zijn voor het definitieve ontwerp, de bouw, de financiering, de exploitatie en het onderhoud.

Details

De technische details van het project zijn inmiddels bekend. De brug krijgt 119 overspanningen, een breedte van 12,40 m en een rijbaan van 10,05 m, inclusief rijstroken en bermen. Vijf toonaangevende bedrijven, die voldoen aan de eisen, doen mee aan de openbare aanbesteding.

Tot 1 augustus 2023 kunnen de geselecteerde bedrijven hun definitieve voorstellen indienen. Daarna zal de selectie plaatsvinden door beide OW-ministeries. De geschatte duur van de bouwwerkzaamheden is 3 jaar. Edghill hoopt dat er in oktober 2023 een definitief contract kan worden gegund en dat de bouw tegen het einde van dit jaar kan beginnen.  

Minister Nurmohamed benadrukt dat de brug tussen Suriname en Guyana onderdeel is van een bredere ontwikkelingsvisie. De positieve spin-off effecten van het project zullen enorm zijn, namelijk werkgelegenheid, bevordering van de regionale handel en industrie, stimulans voor Surinaamse bedrijven en verdere ontsluiting van de regio.