Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Toerisme moet hoger op de agenda

Toerisme moet hoger op de agenda

Vandaag wordt ook in Suriname Wereld Toerismedag herdacht. Toerisme is een van de duurzame sectoren die in Suriname moet worden gestimuleerd. Onlangs hebben we gezien dat Suriname een van de hoogste niveaus van groei heeft gekend in deze sector na het herstel van de covid-pandemie.    

De algehele ontwrichting in de toeristische sector als gevolg van Covid-19 biedt een kans om de richting en verhalen van investeringen in het toerisme te herdefiniëren. En het biedt ruimte om opnieuw te kalibreren voor een duurzamere toekomst voor de mensen, de planeet en de welvaart. Deze Wereld Toerismedag 2023 benadrukt de UNWTO, onder het thema ‘Toerisme en groene investeringen’, de noodzaak van meer en beter gerichte investeringen voor de Sustainable Development Goals. Dat is een VN-routekaart voor een betere wereld in 2030. 

Nu is het tijd voor nieuwe en innovatieve oplossingen, zegt de VN. Het gaat niet alleen om traditionele investeringen die de economische groei en productiviteit bevorderen en ondersteunen. De VN schat dat de mondiale beroepsbevolking in de toeristische sector tussen nu en 2030 jaarlijks miljoenen afgestudeerden in de horeca nodig zal hebben. Daarnaast zullen nog eens 800.000 banen per jaar ontstaan waarvoor een specifieke beroepsopleiding nodig zal zijn in de verschillende landen. Om deze redenen moeten we investeren in mensen zegt de VN. Zij vormen de basis van het toerisme. Daardoor zal iedereen die deel wil uitmaken van de sector dezelfde kansen hebben op toegang tot hoogwaardige toeristische opleidingen, waar ook ter wereld. 

We denken ook aan de ontwikkeling van het toerisme in het binnenland en hoogwaardige banen die in deze sector kunnen ontstaan. Daardoor kan een shift worden gemaakt  van de sectoren die het milieu vernietigen zoals kleinschalige mijnbouw naar de sectoren die het milieu juist nodig hebben zoals het toerisme, namelijk het natuurtoerisme. 

Als we naar de toekomst kijken, biedt de noodzaak om de uitstoot te verminderen tegen 2030 een investeringsmogelijkheid van 24,7 miljard dollar in de groene sector van opkomende landen. Hotels, resorts en restaurants nemen 1,5 miljard dollar van die investering voor hun rekening. In ons land zien we ook op dit stuk investeringen. Bovendien wordt het toerisme geconfronteerd met veel meer investeringsmogelijkheden in verband met nieuwe oplossingen en technologieën om de sector koolstofarm te maken, dus om de sector groener te maken. De VN vindt dat digitaliserings- en innovatieprogramma’s een strategische prioriteit zijn. Daarmee kunnen jongeren en vrouwen ondersteund worden. Met deze programma’s kan de bijscholing van de beroepsbevolking in de toeristische sector worden bevorderd. 

Er moet ook in Suriname geïnvesteerd worden in programma’s die ondernemerschap ondersteunen en in de toeristische sector hoognodig. De dollars die Suriname binnen kan halen met de verkoop van carbon credits moeten in dit soort bedrijven worden geïnvesteerd. Bij de ontwikkeling van het toerisme moet nauw worden samengewerkt met de sector. 

De Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) is een toonaangevende organisatie voor de algehele horeca en toerismebranche. Het werd opgericht door de particuliere sector en levert voordeel op voor alle actoren in de horeca- en toerismebranche op nationaal, regionaal en internationaal niveau. Het streven van SHATA is om een groene deur naar de wereld te openen om iedereen schone en zuivere lucht te laten ervaren door het bevorderen van de waarde van duurzaam toerisme in Suriname als het groenste land ter wereld. Dat staat zo op hun website. Suriname moet meer gaan samenwerken met de World Tourism Organization (UNWTO) om het toerisme in Suriname te ontwikkelen. Van deze organisatie is nauwelijks iets te merken in Suriname. 

UNWTO is een gespecialiseerd agentschap van de Verenigde Naties, de toonaangevende internationale organisatie op het gebied van toerisme. UNWTO is verantwoordelijk voor de bevordering van verantwoord, duurzaam en universeel toegankelijk toerisme gericht op het verwezenlijken van de universele Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

UNWTO biedt leiderschap en ondersteuning aan de toeristische sector bij het bevorderen van kennis en toerismebeleid wereldwijd, pleit voor verantwoord toerisme en promoot toerisme als drijvende kracht voor economische groei, inclusieve ontwikkeling en ecologische duurzaamheid.

Met een huidig ​​lidmaatschap van 159 landen moedigt de UNWTO de implementatie van de Global Code of Ethics in Tourism aan, om de sociaal-economische bijdrage van het toerisme te maximaliseren en tegelijkertijd de mogelijke negatieve gevolgen ervan te minimaliseren. Deze ethische code moet ook in Suriname zijn ingang vinden. In ons land horen we de toeristische sector niet praten over deze ethische code. 

Het opmerkelijkst bij toerisme is dat het gekoppeld is aan alle 17 VN ontwikkelingsdoelstellingen. Dat betekent dus dat terwijl je het toerisme aanpakt, je tegelijkertijd alle ontwikkelingsdoelstellingen adresseert. In Suriname moet vanuit de overheid een meer actief beleid worden gevoerd om de sector als een alternatief aan te bieden in de gebieden waar de informaliteit en illegaliteit zwaar overheersen. Maar ook is het een bron om ondernemerschap te ontwikkelen. Reden genoeg om toerisme hoger op de ontwikkelingsagenda te zetten dan nu het geval is. Een demissionaire minister op het ministerie is niet bevorderlijk. Ook moet de Nationale Toerisme Autoriteit worden geoperationaliseerd.