Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » ‘Tijd dringt voor Diana Pokie om kleur te bekennen’

‘Tijd dringt voor Diana Pokie om kleur te bekennen’

door Samuel Wens

BROKOPONDO — “Ons land heeft al genoeg politieke partijen en ik beschik ook niet over de geldmiddelen voor de oprichting van een nieuwe politieke partij en de bijbehorende landelijke mobilisatiecampagne”, verklaart Diana Pokie. Zij zegt tegen de Ware Tijd ervan bewust te zijn dat de tijd dringt om haar politieke standpunt te bepalen en dit aan de gemeenschap kenbaar te maken. “De mensen willen weten waar ik sta; of ik bij de Abop aanblijf als hoofdbestuurslid en coördinator van Brokopondo of een ander politiek huis kies: BEP, NPS, NDP of VHP.”

Het verhaal dat ze bang is om de Abop definitief de rug toe te keren omdat voorzitter Ronnie Brunswijk over bewijzen beschikt dat ze tijdens haar ministerschap frauduleuze handelingen pleegde, ontkent Pokie in alle toonaarden. Ze wijst die berichten resoluut van de hand en categoriseert ze als onjuist. De partij, voor wie ze in 2015 en 2020 als parlementariër werd gekozen, heeft diverse lijmpogingen gedaan om haar weer te winnen voor de Abop sinds ze onder druk opstapte als minister van Grondbeleid en Bosbeheer. Tot nu toe waren de toenaderingen vruchteloos.

“De mensen willen weten waar ik sta”

De politica zegt dat sommige mensen haar adviseren aansluiting te zoeken bij een jonge partij, die niet een speciale achterban bedient, zoals de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO). Weer anderen menen dat ze moet overgaan tot de oprichting van een nieuwe politieke partij en het liefst een marronpartij. “Ik ben tegen etnische politiekvoering en roep personen van het binnenland op geen nieuwe marronpartijen op te richten. Dat brengt alleen maar verdeeldheid, kapitaal- en energieverlies”, vindt Pokie.