Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Tientallen ‘cyanidezwembaden’ in goudvelden

Tientallen ‘cyanidezwembaden’ in goudvelden

Tekst en beeld Ivan Cairo

PARAMARIBO — Het gebruik van cyanide in de goudvelden is omvangrijker dan wordt vermoed. Deze giftige chemische stof wordt al vanaf 2015 in de kleinschalige goudmijnbouw gebruikt, zegt vicepresident Ronnie Brunswijk. Door het waarnemen van een grote hoeveelheid chemicaliën onlangs nabij het stuwmeer is deze zaak in de openbaarheid gekomen.

Hij zegt deze week tijdens een rondvlucht in Brokopondo en Para tientallen “zwembaden” met daarin vermoedelijk cyanide te hebben waargenomen. In de omgeving van Brownsberg meer dan vier en achter Zanderij in Para zeker twintig, hield Brunswijk het parlement donderdag voor.

“De regering is bezorgd. Ik ben ook bezorgd. De regering heeft dat ding niet blauw-blauw gelaten”

Vicepresident Ronnie Brunswijk

Of het om cyanide gaat weet Brunswijk niet, “maar het gaat gewoon in het water”. Hij zegt zich evenals parlementariërs zorgen te maken over de situatie en wat hij zelf heeft gezien. Onderzoek moet nu uitwijzen, meent Brunswijk, of in al de ‘zwembaden’ daadwerkelijk cyanide zit.

Tijdens een persconferentie eerder op de dag zei hij dat de regering inmiddels maatregelen heeft getroffen om het probleem aan te pakken. Zo worden alle chemicaliën waarvan vermoed wordt dat het om cyanide of cyanide houdende middel gaat in beslag genomen. Deze zullen voorlopig op een bepaalde locatie worden geplaatst en op een later tijdstip, al dan niet met hulp van buitenlandse deskundigen of instanties vernietigd worden.

Serieus

Brunswijk is het niet eens met assembleeleden die suggereren dat de regering het cyanidevraagstuk niet serieus neemt. Hij merkte op dat vanaf het moment dat de situatie in Brokopondo de regering ter ore kwam er acties zijn genomen. De komende uren gaan “eenheden” naar het binnenland om daar acties te ondernemen.

De minister van Financiën zal geld moeten vrijmaken voor deze operaties. “Dit moet echt onderzocht worden…De regering is bezorgd. Ik ben ook bezorgd. De regering heeft dat ding niet blauw-blauw gelaten”, hield de vicepresident parlement voor.

Het VN-orgaan, UNDP, is ook om hulp gevraagd om na te gaan wat te doen aan de hand van de resultaten van labonderzoek dat gedaan is naar watermonsters uit het stuwmeer. De vicepresident riep het parlement op de gelederen te sluiten en samen met de regering het vraagstuk aan te pakken.

Voorlopig onderzoek heeft aldus het staatshoofd uitgewezen dat cyanide houdende chemicaliën onder verschillende namen is ingevoerd.

Parlementsvoorzitter Marinus Bee merkte op dat er nu reeds concrete informatie zou moeten zijn of het ten aanzien van de chemicaliën waarover gesproken daadwerkelijk om cyanide gaat. “Nu al zouden we moeten weten ‘is het cyanide of niet’? Die is de concrete informatie die we hebben”, stelde de voorzitter. Hij drong er bij Brunswijk op aan dat de regering concrete informatie met parlement en samenleving deelt.

Acties

Tijdens een persconferentie met vicepresident Brunswijk zei president Chandrikapersad Santokhi dat verschillende acties worden ondernomen om het cyanidevraagstuk aan te pakken. Een clusterteam van ministers is aangewezen om de aanpak te coördineren.

De regering heeft instructies gegeven om alle verdachte chemicaliën inclusief cyanide in beslag te nemen en op een veilige locatie te plaatsen totdat deze al dan niet met buitenlandse hulp zal worden vernietigd. Voorlopig onderzoek heeft aldus het staatshoofd uitgewezen dat cyanide houdende chemicaliën onder verschillende namen is ingevoerd.

Na splitsing via een bepaald procedé komt cyanide vrij waarmee gewerkt wordt in de goudvelden. Momenteel wordt onderzocht onder welke namen de chemicaliën binnenkomen om deze ook op de verboden lijst te plaatsen.

De hoge waarden van 1600 mg per liter water waarvan eerder door de regering melding was gemaakt dat om een monster uit het stuwmeer betrof, zijn aldus de president genomen bij een van de “zwembaden” waarover de vicepresident sprak.

Ook milieuminister Marciano Dasai zei donderdag in het parlement dat desbetreffend monster op een goudconcessie is genomen waar met cyanide wordt gewerkt. Brunswijk gaf aan dat onderzoek heeft uitgewezen dat alle vier waterpompstations van de SWM in Brokopondo “veilig” zijn.

Ten aanzien van het uitfaseren van kwikgebruik in de goudsector zei de president, dat komende week de regering hierover vergaderd als onderdeel van de ordening van de sector. Ook komen er belastingmaatregelen om meer inkomsten voor de overheid uit de sector te halen.

Brunswijk gaf aan dat er reeds een inventarisatie is gemaakt van zaken die moeten resulteren in de ordening van de sector. De uitvoering laat op zich wachten omdat er geen geld is, stelde de vicepresident.