Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Terug naar oud-rapportensysteem; OWC maakt pas op de plaats

Terug naar oud-rapportensysteem; OWC maakt pas op de plaats

PARAMARIBO — Na zelfreflectie zegt Henry Ori als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur te hebben besloten een pas op de plaats te maken wat betreft de doorstroming van leerlingen. Die mededeling deed de bewindsman in zijn boodschap in verband met de start van het nieuwe schooljaar maandag. “U hebt zorgen, terechte zorgen”, richtte hij zich tot de ouders. “De gevoelens die er bij u zijn over de doorstroming begrijp ik helemaal.”

Ori zei “dat na een goede reflectie te hebben gedaan” hij als eindverantwoordelijke van dit ministerie heeft besloten een pas op de plaats te maken. “Gelet op de binnengekregen informatie is het op dit moment wijs om voor de komende twee jaar de normen weer op te pakken. Dat betekent dus gebruik te maken van de bekende overgangsrapporten met cijfers en daarnaast op de voortgangsrapportage van elk kind.”

“Zittenblijven vraagt dus extra inzet van de school”

Volgens hem is er ruimte om, indien de bevindingen van de schooldirectie en de leraar zijn dat het kind de klas moeten overdoen, het advies daartoe kan worden gegeven. “Echter, mijn wens als minister is ook dat als het kind de klas opnieuw doet er aandacht zal zijn voor niet alleen hetzelfde, maar voor een aangepaste aanpak. We kunnen met de schoolteams kijken of dit gaat lukken en wat daarvoor nodig zal zijn. Ik ben ervan overtuigd dat alleen zittenblijven niet genoeg is om het kind in ontwikkeling te houden. Deze kinderen hebben iets anders of extra’s nodig. Pas dan heeft zittenblijven zijn nut.”

Oorzaken slechte leerprestaties

Als de randvoorwaarden weer in place zijn kan er, aldus Ori, na grondige voorbereiding alsnog worden besloten over zittenblijven of doubleren van de klas. Hij heeft gekeken naar doorstromen en kinderen niet zinloos achterhouden, maar extra aandacht geven. “Soms is de klas overdoen beter voor het kind, maar dan ook met extra aandacht. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat doorstromen beter werkt dan een klas overdoen”, benadrukte de OWC-minister.

Slechte leerprestaties hebben volgens Ori meestal te maken met de sociaal-economische thuissituatie. “En die los je niet op met blijven zitten. Slechte leerprestaties hebben helaas soms ook te maken met teveel van hetzelfde aanbieden of verlies van motivatie van de leerlingen. Voor deze kinderen is extra aandacht door de school meestal een betere oplossing. Zittenblijven vraagt dus extra inzet van de school.”

Differentiatie

De bewindsman zei dat het een feit is dat kinderen verschillen. “Al vanaf de geboorte, geen één kind is hetzelfde; er zijn snelle, gemiddelde en langzame kinderen. Verschillende kinderen vragen dus om verschillende behandeld te worden. Alle kinderen die op hun niveau hun best doen zullen doorstromen.”

Eén van de maatregelen, waarover hij heeft nagedacht, noemde hij onder meer meer aandacht voor het omgaan met verschillen in de klas door een betere lesaanpak. “De leerkrachten gaan moeten differentiëren en zorgen dat hun lesaanpak tegemoet komt aan deze verschillen.” Ze gaan hun lessen moeten indelen in niveau 1, 2 en 3 voor respectievelijk de langzame, gemiddelde en snelle leerling. De onderwijzers worden getraind hoe de differentiatie aan te pakken.