Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Teelt medicinale cannabis en decriminalisering “wiet” ter sprake in DNA

Teelt medicinale cannabis en decriminalisering “wiet” ter sprake in DNA

Tijdens de debatten in de Nationale Assemblee vorige week rond het wetsvoorstel die regels vaststelt voor de teelt van industriële hennep kwamen zijdelings ook ter sprake de kwesties van de teelt van medicinale cannabis en decriminalisering van “wiet”. 

De teelt van medicinale cannabis is in de wereld een grote geldverdiener. Patricia Etnel (NPS) zei honderd procent er zeker van te zijn, dat met de goedkeuring van de wet industriële hennepteelt, ook de ontwikkeling van de teelt van medicinale cannabis op gang zal komen in Suriname. Ze stelt daarom voor om de teelt van medicinale cannabis gelijk te nemen in het wetsvoorstel voor industriële hennepteelt.

In het wetsvoorstel dat nu in behandeling is in het parlement, zouden gelijk meegenomen kunnen worden regels voor de teelt van medicinale cannabis. Ze voorziet dat wanneer straks de teelt van medicinale cannabis op gang komt, deze niet in goede banen geleid zal kunnen worden, omdat de wettelijke regels en andere noodzakelijke voorzieningen er niet zijn. Vanwege de grote economische potentie van medicinale cannabis zou het volgens haar goed zijn de nodige regels nu reeds mee te nemen in de wet.

Niet uitgesloten

Asis Gajadien (VHP), één van de initiatiefnemers van het wetsvoorstel Industriële Hennepteelt, zei dat uit gesprekken met de relevante deskundigen is gekozen om de kwestie van medicinale cannabis vooralsnog niet mee te nemen in het huidig wetsvoorstel. Dit vanwege het verschil in karakter bij industriële hennepteelt en de teelt van medicinale cannabis.

Bij industriële hennepteelt gaat het om grote arealen aanplant van industriële hennep, terwijl bij medicinale cannabis het voornamelijk gaat om teelt in kassen. Bovendien gaat het bij medicinale cannabis om hogere gehaltes aan THC. THC is de stof in de hennepplant die een bedwelmende werking heeft. Er komen bij de teelt van medicinale cannabis andersoortige procedures aan te pas. Hij benadrukte evenwel dat volgens de wet verdovende middelen de teelt van medicinale cannabis niet is uitgesloten. Er dient daarvoor wel een speciale wet te worden gemaakt. De teelt van medicinale cannabis kan volgens hem in een volgende stadium worden meegenomen.

Josafat Kanape (ABOP/PL), die ook een van de initiatiefnemers is van het wetsvoorstel, voerde aan dat er in de wereld ook een ontwikkeling gaande is dat cannabis gedecriminaliseerd wordt. Deze ontwikkelingen dienen ook in de gaten te worden gehouden. Hij stelt daarom voor om het in te stellen Nationaal Instituut Industriële Hennepteelt in Suriname (NIIHIS), wat naamgeving betreft, een bredere scoop te geven. Het instituut zou in zijn taakstelling moeten meekrijgen het bijhouden van alle ontwikkelingen in de wereld met betrekking tot hennepteelt, niet alleen de teelt van industriële hennep. Suriname zou nu reeds moeten anticiperen op de mondiale ontwikkelingen, en geeft daarom in overweging om het NHIIS een andere naam te geven.

SS