Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Taskforce overheid om doelstellingen ‘Vision 2030’ te halen

Taskforce overheid om doelstellingen ‘Vision 2030’ te halen

Tekst en beeld Valerie Fris

PARAMARIBO — “De wereldgemeenschap telt acht miljard mensen en het aantal aangesloten ICT-apparaten wereldwijd is 10,6 miljard. Dat betekent dat er meer aangesloten apparaten zijn dan personen.” Dit zei Anvit Ramlakhan, voorzitter van de ICT-Associatie Suriname, de organisator van en eerste inleider op de ICT-Summit 2023 met als thema ‘Digital Development, Growth and inclusion’.

“Wanneer je een restaurant binnenstapt dan merk je dat men niet zoekt naar de menulijst om te kunnen bestellen, men zoekt naar het wifi wachtwoord”, zei hij ter illustratie van het belang van ICT in het dagelijks leven.  Wie geen gebruik maakt sociale media valt volgens hem buiten de boot. De centrale vraag tijdens de top is volgens de inleider in hoeverre ICT kan bijdragen aan de inclusie en duurzame ontwikkeling van Suriname.  

“Wanneer je een restaurant binnenstapt dan merk je dat men niet zoekt naar de menulijst om te kunnen bestellen, men zoekt naar het wifi wachtwoord”

Anvit Ramlakhan

CBB gaat digitaal

Het primaire doel is om ervaringen en kennis te delen zodat ICT in nog meer sectoren gebruikt kan worden. De tweedaagse top is donderdag door president Chandrikapersad Santokhi is geopend in Hotel Torarica. Hij kondigde aan dat binnenkort documenten bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken digitaal kunnen worden opgevraagd. Ook de aanvraag voor vernieuwing van rijbewijzen zal zo kunnen gebeuren. Aan de ICT-top nemen (ICT) bedrijven en studenten van verschillende instellingen mee.

De organisatie heeft aan dertig jongeren van middelbare scholen, HBO-instellingen en de Anton De Kom Universiteit van Suriname de mogelijkheden geboden om gratis deel te nemen aan de top. Tijdens de topontmoeting komen inleiders van verschillende disciplines die raakvlakken hebben met ICT aan het woord, zoals innovatie, mogelijkheden en uitdagingen van digitale transformatie, sociale media en digitale marketing en ondernemerschap. Ook studenten van het Robotics team Suriname zullen een presentatie geven.

Vision 2030

De ICT Vision 2030, is een 27 pagina tellend document waarin voor de komende jaren een strategische visie is uitgewerkt voor ICT in Suriname en het pad dat daarvoor is uitgestippeld. Er zijn vijf hoofddoelen: innovatie, inclusiviteit, groei, samenwerking en continuïteit. Ramlakhan is daarom blij met de samenwerking die zijn organisatie heeft met de overheid om bepaalde digitale doelen te bereiken voor de samenleving, zoals digitaal betalen. Er wordt ook gekeken naar de komende olie- en gasindustrie.

Dat is de reden dat president Santokhi een Taskforce heeft ingesteld die ervoor moet zorgen dat de doelen naar 2030 toe, worden gehaald. In dit verband zullen volgens Ramlakhan bijeenkomsten, zoals en focusgroep ontmoetingen worden gehouden. President Santokhi is ook ingenomen met de samenwerking tussen de ICT-associatie en de overheid.