Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Tap a grillplaat Stanley Raghoebarsing

Tap a grillplaat Stanley Raghoebarsing

Tap a grillplaat is een nieuwe serie over Surinaamse politici die op de grillplaat gaan om ze te triggeren om voortaan met inhoud te komen. Het is niet bedoeld om ze onaangenaam te zijn en de toon en tekst is niet bedoeld om te beledigen maar om te prikkelen.

Aflevering 3: Stanley Raghoebarsing

Context
In Suriname hebben politici een handje van om te doen alsof ze te gast zijn op hun eigen verjaardag. Ze kunnen schaamteloos in derde vorm praten en aan iedereen en alles de schuld geven behalve aan zichzelf, ze doen nooit aan zelfreflectie. Zo ook Raghoebarsing die sinds december 2022 minister van Financiën is in deze regering. Raghoebarsing is eerder al 2 keer minister geweest, van LVV en van PLOS/Planning. Hij was in de RvC van de Centrale Bank en ook betrokken bij OMO. Zoveel rollen en betrokkenheid in Suriname maar tegelijk is er van alles mis met deze man met zijn betrokkenheid in Suriname. Tijd om hem op de operatietafel en op de grillplaat te leggen.

Zout en peper bij de grill van Stanley Raghoebarsing
Raghoebarsing stond recentelijk op een VES-bijeenkomst met droge ogen te oreren dat men geen rice crackers moet importeren maar zelf in Suriname dit of varianten van moet produceren. Ja u leest het goed, de man van Landbouw, Veeteelt en Vissering, van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en nu Financiën. Zoveel lef heeft deze man als gast op zijn eigen verjaardagsfeest. Heeft hij dit aan de ministers Prahlad Sewdien van LVV en Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, tijdens de RvM gezegd? Nee, daar drinken ze gratis koffie en ouwehoeren een eind weg maar eenmaal op een podium probeert deze man de show te maken.

Recentelijk gleed hij ook uit met zijn oproep voor rehabilitatie van de drie SLM-betrokkenen. Waarom wilde hij dit zo graag? Heeft hij aan Kenneth Amoksi in de RvM gevraagd wat de stand is van het onderzoek? Heeft hij aan zijn baas bij de ministerraad gevraagd wat er allemaal mis was met Prenobe, Paul en Xaviera? Nee, daar binnenskamers is er geen show te maken.

Deze man zelf gaat niet ‘schuldvrij’ aan de ellende van 50 jaar broko parnasi economie in Suriname. Wat heeft hij daarover te melden?

Als minister van LVV heeft hij de sector geen centimeter verder kunnen brengen. Hij heeft geen manjaboom gepland waaronder hij straks in de hangmat kan liggen, hij heeft geen kalf gekweekt waardoor hij nu aan de kawtere zit en hij heeft geen extra tilapia helpen kweken en het verbaast ons dus niet dat zijn partij vooral uit garnalen bestaat of aan massala garnalen zit. Hij wordt later voor zijn snurkpartij bij LVV beloond met een nog belangrijkere rol voor Suriname en dat is minister van Planning. In deze rol heeft de man misschien stapels papier geproduceerd die later nergens goed voor blijken te zijn dan om alle verdorven vis en groente uit zijn LVV-tijd in te pakken.

De man heeft twee belangrijke rollen vervuld en hij kon bij uitstek dus invulling geven aan de ontwikkeling van Suriname. Dat het land nog steeds een broko parnasi is mag hij zich ook aanrekenen, hij moet zich ergens verantwoordelijk voor voelen. Maar nee, hij komt overal mee weg omdat hij een van de mastodonten is van de VHP en tijdens deze regering wordt hij beloond met een RvC-rol bij de Centrale Bank van Suriname waar wij medeverantwoordelijk is voor het OMO-beleid.

Hij heeft samen met Jim Boussaid het OMO-rapport opgesteld. Inmiddels is in volle omvang naar buiten gekomen hoeveel geld van de arme burgers door de Surinamerivier is gespoeld. Ja, u leest het weer goed, het is de vrome bisschop die evangelie predikt maar ondertussen zit hij aan de knoppen van de verloedering van het land. De man neemt geen verantwoordelijkheid. Hij staat erbij en kijkt rustig de andere kant op. Hij is te gast op zijn eigen feest. Er lijkt niemand te zijn die hem een spiegel voorhoudt, niemand die tegen hem zegt dat hij een man is van 12 ambachten en 13 ongelukken. Hijzelf heeft geen schaamte en wordt door niemand gecorrigeerd. Hij benoemt een belasting directeur tegen alle regels in met terugwerkende kracht. Hoe wil je het hebben met deze man?

Als minister van Financiën begon hij met uitspraken hoe hij het IMF de les zal voorlezen zoals hij gewend was om in zijn broko parnasi iedereen vanuit zijn ivoren toren belerend te vertellen wat hij allemaal weet. Al snel ontdekte hij dat IMF toch iets anders is dan de partijvergaderingen in de Olifant. Eenmaal in de zadel als minister van Financiën lukt hem niet eens de btw in te voeren. Waar zijn al zijn ervaringen gebleven? Niks lukt deze man, 12 ambachten en 13 ongelukken.

Als minister van Financiën schaft hij in rap tempo subsidies af voor stroom, water, internet/telefoon en brandstof, maar hij blijkt totaal niet in staat te zijn om als ‘eigenaar’ van de parastatalen die te stroomlijnen en te transformeren naar efficiënte en lean and mean organisaties. Voor de goede orde in Suriname vallen de parastatalen onder de vakministers zoals EBS bij Natuurlijke Hulpbronnen maar de minister van Financiën gaat als een “saté prikker” door alle ministeries. Hier had Raghoebarsing kunnen laten zien wat hij kan. Het land heeft geen veredelde boekhouder nodig maar een kundige bewaker van Suriname.

Samenvattend, hij heeft bij LVV geen deuk in een pak boter kunnen slaan, van zijn tijd bij Planning kan hij ook niet op zijn borst kloppen want het land is nog een parnasi, in zijn tijd als RvC heeft hij honderden miljoenen SRD’s door de goot laten lopen en nu als minister van Financiën verbrassen de parastatalen miljoenen onder zijn toeziend oog en btw is een drama. Wat heb je aan zo iemand? Wat is zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het land? Wie gaat het hem zeggen? Wanneer gaat hij aan zelfreflectie doen?

Suggestie
Raghoebarsing kan er beter aan doen om zijn huiswerk te maken en ons tijdig van informatie te voorzien zoals een compleet overzicht van de schulden van de regering zodat Asis Gajadien niet praat over US$ 4 miljard en Mahinder Jogi over 5 miljard en andere VHP’ers over schulden die staande de gesprekken bij verzonnen worden. Stuur de herziene contracten met Lazard naar het parlement zoals het beloofd was. Vertel ons waar alle overdrachten van Staatsolie en de goudmaatschappijen zijn.

Bemoei met de schuldensanering met China en laat zien dat u minister van Financiën bent en laat het niet over aan Albert Ramdin. Ga werken aan de koersbeheersing. Stuur de rapporten van de commissie die de parastatalen heeft ‘bekeken’ – ja, bekeken want veel fiducie moeten wij niet hebben in productie van Boussaid c.s. – en ga erachteraan om die bedrijven efficiënter te maken. En stop met show maken en populaire jongen uit te hangen. Doet u waarvoor u bent ingehuurd. Er is nog zoveel te doen, geen tijd om te snurken. In Rangoe zouden ze zeggen “stanga a sari kba”.

Hikmat Mahawat Khan

Noot: Een grillplaat is een goed hulpmiddel. Goede kwaliteit zalm en of vlees op de grillplaat wordt juist beter. Laten wij hopen dat de politici na een goede grill beter worden.