Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: vaderloos

  • Gevolgen voor meisjes uit vaderloze gezinnen

    Doctor Odette Girigori, gehuwd van Brummen heeft als psycholoog van Curacao de gevolgen voor meisjes en jonge vrouwen onderzocht die opgroeiden in vaderloze gezinnen. Problemen als armoede, lager sociaal aanzien en verlatingspijn, die daaruit voortvloe…