Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: Leerlingen

  • Wij vallen en staan in de klas

    INGEZONDEN Met afschuw heb ik, net als duizenden anderen, wederom moeten toezien hoe ongeoorloofde handelingen zich in de klas, op school, voordoen. Een leerling, iemand in ontwikkelingsjaren, die tekeer gaat tegen zijn leraar. Wij zijn al gauw geneigd om te beoordelen en te veroordelen. Eveneens in dit geval. De leerling wordt uitgemaakt voor boeman en…

  • BiZoon nieuwe oefensite Surinaamse leerlingen

    BiZoon is de nieuwe oefensite van leerlingen vanaf de kleuterschool tot en met leerjaar 8. Deze oefensite is een initiatief van Cyriel Lamesie, die de Nederlandse docent Bianca Augustuszoon ertoe overhaalde om hieraan te beginnen. Met deze oefensite he…

  • Onderwijs geeft prioriteit aan veiligheid leerkrachten en leerlingen

    De veiligheid van leerkrachten en leerlingen is belangrijk voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Daarom is besloten om alle scholen in het Boven-Surinamegebied vanwege de wateroverlast te sluiten. Alle 44 scholen in dit geb…