Live nieuws en radio streams uit Suriname!

Tag: Anti-discriminatie

  • Handreiking bij het tegengaan van discriminatie

    Movisie(het landelijk kennisinstituut voor samenhangende aanpak van socialeĀ  vraagstukken) heeft in samenwerking met het Zwart manifest een handreiking gepubliceerd om gemeenten te informeren in de strijd tegen anti-Zwart racisme. Discriminatie komt st…