Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Tactvol optreden

Tactvol optreden

BIJ EEN DEEL van de vakbeweging is beroering ontstaan omdat besprekingen met de regering deze week niet naar wens zijn verlopen. Grootste breekpunt voor sommige bonden is de inwerkingtreding van de aangepaste BTW-wet. Deze belasting wordt voor een aantal goederen en diensten gebracht van 5 naar 10 procent. Ook voor brandstof. En dat is voor de vakbeweging onacceptabel.

Hoewel de wet per 1 oktober in werking treedt, gaat de verhoging op brandstof pas per 1 november in. In eerste instantie hadden de leiders van de vakorganisaties de indruk dat de inwerkingtreding van de wet wordt aangehouden. Echter, dat schijnt niet meer mogelijk te zijn. De wet blijkt al op 9 september te zijn afgekondigd in het staatsblad.

De regering zit in een vrij lastig parket, maar doet er goed aan om met wijsheid en tact om te gaan met het kruitvat dat met de dag manifester wordt

Tijdens het gesprek met de bonden waar ook president Chandrikapersad Santokhi aanwezig was, hebben de vakbondsleiders concrete voorstellen gedaan. In een persbericht zegt de regering dat de voorstellen samen met de vakorganisaties zullen worden geëvalueerd en er zal een grondige beoordeling plaatsvinden van de uitvoerbaarheid.

De regering zegt verder de pijnpunten van de BTW-wet, die door de vakbeweging zijn aangevoerd, te willen analyseren en bespreken met het parlement. De Nationale Assemblee zou naar verluidt moeten instemmen met een eventuele intrekking van de wet. Echter, intrekking of opschorting van de wet kan tot problemen leiden met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Verhoging van de BTW zodat de inkomsten voor de overheid kunnen toenemen was belangrijk om de derde evaluatie van het IMF-programma succesvol te doorstaan en de derde tranche van 52 miljoen US dollar overgemaakt te krijgen. Tot donderdagavond laat hebben vakbondsleiders overleg gevoerd met minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning. Naast het BTW-vraagstuk zijn er andere zaken besproken.

De regering heeft de vakorganisaties voorgehouden dat er voor dit jaar geen ruimte meer is op de begroting voor een extra koopkrachtversterking. Door de kostenverhogende maatregelen van de regering is het bedrag van SRD 2.500 volgens de vakbonden achterhaald. Ze pleiten voor een bedrag van minstens SRD 5.000. Ook moeten de belastingschijven worden aangepast en zou de belastingvrijegrens moeten worden verhoogd. Over deze zaken is er nog geen overeenstemming bereikt.

De regering zit in een vrij lastig parket, maar doet er goed aan om met wijsheid en tact om te gaan met het kruitvat dat met de dag manifester wordt. Intussen heeft de voorzitter van de Bond van Leraren en van de Associatie van Leerkrachten in Suriname aangekondigd dat de scholen op 2 oktober normaal open gaan.