Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » SVJ roept op tot waakzaamheid en zuiverheid in de journalistiek

SVJ roept op tot waakzaamheid en zuiverheid in de journalistiek

PARAMARIBO- De Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) feliciteert de gemeenschap met de viering van de internationale Dag van de Persvrijheid. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht van iedere burger. Het recht zich in woord, geschrift, geluid, beeld of anderszins onbelemmerd en zonder politieke inmenging te uiten, wordt door de Verenigde Naties hooglijk gerespecteerd. Deze overkoepelende wereldorganisatie, waar Suriname lid van is, heeft in 1993 in een algemene vergadering besloten dat er een dag in het jaar wordt uitgekozen om het belang van het recht op vrije meningsuiting te onderstrepen. De SVJ verwijst naar de vandaag uitgegeven verklaring van VN-secretaris generaal Ban ki Moon waarin hij benadrukt dat pluriforme en onafhankelijke media essentieel zijn voor een democratie.

De SVJ memoreert dat in Suriname journalisten en andere burgers die van dit recht hebben gebruik gemaakt, zijn mishandeld, geïntimideerd, bedreigd met de dood en vermoord. Gelukkig leven we in een periode waar de persvrijheid in het land kan worden geclassificeerd als ‘redelijk vrij’. Echter is waakzaamheid geboden. Signalen van vormen van inbreuk op de persvrijheid zijn nog steeds aanwezig en laten van zich spreken in incidenten. De SVJ roept ook op tot het bevorderen van zuiverheid bij het gebruik maken van het recht op vrije meningsuiting. Dit geldt in het bijzonder voor haar leden, journalisten, mediawerkers en media-eigenaren in het algemeen. Het beroep kent redactionele producties en columns waar de plaats is om meningen te uiten. Het recht van vrije meningsuiting brengt net als andere rechten, ook de plicht met zich mee om er verantwoord mee om te gaan. In artikel 19 van de grondwet staat: Een ieder heeft het recht om door de drukpers of andere communicatiemiddelen zijn gedachten of gevoelens te openbaren en zijn mening te uiten, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

De SVJ hanteert voor de uitoefening van journalistiek haar ethische code gebaseerd op de internationale principes. Inspelend op de actuele situatie in Suriname benadrukt de SVJ de principes en codes die aangeven dat journalisten geen onderdeel vormen van het nieuws. Voor een betrouwbare en waarheidsgetrouwe nieuwsvoorziening onthoudt de journalist zich van persoonlijk commentaar. Het geven van ongefundeerde en of persoonlijke standpunten wordt getypeerd als partijdig, onbetrouwbaar en beïnvloeding van het nieuws. De ontvanger van het nieuws heeft recht op authentieke informatie om een goed beeld te kunnen vormen van een gebeurtenis.

De SVJ roept, beroepsgenoten op, zich te onthouden van, oordelen, waardeoordelen, politieke uitspraken en stellingen die hun onafhankelijkheid aantasten en hen onderdeel maken van het nieuws. Het collaboreren met politieke en maatschappelijke organisaties die onderdeel vormen van het nieuws, wordt door de vereniging veroordeeld. Journalisten die propaganda maken voor een organisatie, propagandamateriaal verstrekken, hun politieke kleur openlijk kenbaar maken en gekleed gaan in propaganda tenue schaden het journalistieke beroep en zullen door de gemeenschap worden bestempeld als te zijn onbetrouwbaar, gekleurd en partijdig. Zij brengen het beroep hierdoor in gevaar. De SVJ roept op deze dag alle journalisten op een hoogstaande beoefening van de journalistiek te bevorderen.


Posted

in

by

Tags: