Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Surzwam gaat kleinveehouders helpen gronden te “upgraden”

Surzwam gaat kleinveehouders helpen gronden te “upgraden”

Het staatsbedrijf NV Suriname Zwaar Materieel (Surzwam) gaat heel binnenkort van start met het ter beschikking stellen van “goedkope” machinediensten aan veehouders om hun gronden weer geschikt te maken voor de teelt van kleine herkauwers zoals geiten en schapen. Het gaat om gronden in grootte variërend van een ½ tot 1 hectare in vooral de districten Saramacca en Wanica. Het zijn bestaande veegronden waarop reeds jaren kleine herkauwers gehouden worden. Die gronden zijn vele jaren geleden ingericht, en dienen opnieuw ingericht te worden opdat ze weer optimaal geschikt zijn voor de teelt van schapen en geiten. 

Mukesh Ramlagan, voorzitter van de Veehoudersbond Suriname (VHB), zegt zeer ingenomen te zijn met de afspraken die hierover met Surzwam-directeur Ruben Doerga vorige week tijdens een bespreking zijn gemaakt. 

Ramlagan zegt dat het opnieuw geschikt maken van de gronden belangrijk is met het oog op de import van schapen (en melkkoeien) die thans via het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij  in de pijplijn zit. De schapen worden geïmporteerd, maar de boeren moeten ook in staat zijn het vee optimaal te fokken.

Het opnieuw geschikt maken van hun gronden met daarop de juiste grassoorten is daarbij van groot belang. Het beschikbaar stellen van  machinediensten aan kleinveehouders moet mede bezien worden in het kader van de betaalbare eiwitvoorziening aan de bevolking.

Surzwam stelt machinediensten beschikbaar, waarbij met de Veehoudersbond is afgesproken dat de boeren slechts inkomen met de kosten van brandstof en het arbeidsloon van de machine operator. De Veehoudersbond zal belast zijn met het inventariseren van veehouders die gebruik wensen te maken van de machinediensten van Surzwam.

SS