Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname’s toekomst: Landbouw als duurzame en levenslange bron van inkomsten

Suriname’s toekomst: Landbouw als duurzame en levenslange bron van inkomsten

Landbouw is de toekomst voor Suriname. Dit benadrukt Norris Liu Yuk Keung, de voorzitter van het presidentiële werkgroep Suriname China Investeringscomité, in gesprek met Suriname Herald. Hij betoogt dat landbouw niet alleen duurzaam is, maar ook een levenslange bron van inkomsten kan bieden.

Hij geeft aan dat de focus van Suriname momenteel voornamelijk ligt op natuurlijke hulpbronnen zoals olie en goud, als het gaat om inkomsten genereren. Liu stelt de vraag: wat zal Suriname doen als deze voorraden opraken? Hij verwijst naar de bauxietindustrie, die ooit welvarend was, maar tegenwoordig geen significante bijdrage meer levert aan Suriname.

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland heeft ook als eyeopener gediend wat betreft voedselzekerheid, zegt Liu. Tijdens de oorlog waren er momenten van voedselschaarste. Hij geeft aan dat president Chan Santokhi hem de opdracht heeft gegeven om investeerders aan te trekken, met name uit China, voor niet alleen voor de agrarische sector.

Liu zet zich in het bijzonder in voor investeringen in de landbouwsector, omdat hij gelooft dat Suriname het potentieel heeft om een succesvol agrarisch productie- en exportland te worden. Het land beschikt over voldoende beschikbare grond.

In samenwerking met China wordt er gekeken naar de mogelijkheid om hoogwaardig plantmateriaal en zaden beschikbaar te stellen. Dit is van cruciaal belang als we kwalitatieve landbouwproducten willen produceren, benadrukt hij.

China staat bekend om zijn geavanceerde teelttechnieken en hoogwaardige landbouwgewassen. In eerste instantie is het doel om de Surinaamse landbouwers kennis te laten maken met zaden en plantmateriaal uit China. Ze ontvangen de nodige training om te leren welke technieken het beste kunnen worden toegepast.

Een enorme uitdaging binnen de agrarische sector is de afhankelijkheid van geïmporteerde meststoffen. Landbouwers zijn momenteel sterk afhankelijk van meststoffen die geïmporteerd worden, of waarvan veel ingrediënten geïmporteerd moeten worden. Dit heeft als gevolg dat de prijs van landbouwproducten lokaal aanzienlijk hoger is.

Liu zegt dat het van belang is om een lokaal bedrijf op te zetten dat natuurlijke meststoffen produceert en beschikbaar stelt aan de landbouwers. Hiermee kan de afhankelijkheid van import verminderd worden, waardoor de prijzen lokaal kunnen worden verlaagd.

Volgens de voorzitter van de werkgroep, spelen investeerders een belangrijke rol in dit geheel. Hij benadrukt dat er zeker behoefte zal zijn aan verwerkingsbedrijven, omdat Suriname op die manier veel meer kan verdienen.

Hij merkt op dat de president ook heeft gevraagd naar de mogelijkheid om bruine bonen lokaal te telen en te verwerken tot een eindproduct. Volgens hem hoeft Suriname zich geen zorgen te maken over export, omdat de Caricom-landen goede afzetmarkten zijn, die behoefte hebben aan agrarische producten.