Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname wil welvaart uit gasexploitatie, maar wil carbon negatieve status behouden

Suriname wil welvaart uit gasexploitatie, maar wil carbon negatieve status behouden

De Surinaamse overheid streeft naar welvaart uit gasexploitatie, maar wil tegelijkertijd de carbon negatieve status van het land behouden. De Presidentiële Stuurgroep Gasexploitatie heeft een tussentijdsverslag uitgebracht aan president Chandrikapersad Santokhi over de mogelijkheden om te verdienen aan gas.

Voordat Suriname kan verdienen aan gas, moeten eerst de ontwikkelingen in de olie- en gasindustrie op gang komen. De stuurgroep heeft een tijdlijn uitgezet met de verschillende stappen die gevolgd moeten worden voordat de productie kan beginnen. Volgens de verwachtingen kan Suriname binnen enkele jaren al de eerste Amerikaanse dollars verdienen.

De gasindustrie kan naast het creëren van banen ook welvaart met zich meebrengen en het bruto binnenlandsproduct van het land laten stijgen. Echter zijn er verschillende randvoorwaarden waaraan de overheid moet voldoen. Zo moet de regering een duidelijke doelstelling hebben over waar zij naartoe wil met deze sector. Andere randvoorwaarden zijn een goede reputatie, kundigheid van Surinaamse partners, een duidelijk beleid over emissies, transparantie in besluitvorming, een goede communicatiestrategie, verbetering van de ease of doing business en opleidingen voor Surinamers.

President Santokhi heeft vooral de nadruk gelegd op behoud van Surinames status als carbon negatief land. Hij heeft de stuurgroep gevraagd of er is nagegaan hoeveel CO2 de gasindustrie zal uitstoten en wat de gevolgen zullen zijn voor de status. Het staatshoofd is voorstander van investeringen, maar niet ten koste van de carbon negatieve status. Hij wees op de leidende rol die Suriname kan innemen met carbon credit.

Santokhi gaf aan dat in een periode waar velen roepen dat olie en gas uitgefaseerd moeten worden, het belangrijk is dat Suriname op een milieuvriendelijke wijze opereert binnen deze sector. Zo kan het land zijn carbon negatieve status behouden en ook verdienen aan carbon credit.