Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname wil migratiestroom in richtige banen te leiden 

Suriname wil migratiestroom in richtige banen te leiden 

PARAMARIBO — Suriname wordt geconfronteerd unieke migratiestromen en de uitdagingen daarvan. Deze zijn heel divers en behoeven aanpak. Steven Mac Andrew, minister van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) heeft een ontmoeting gehad met de delegatie van the International Organization for Migration (IOM) Suriname over hoe de migratiestroom in Suriname in goede banen te leiden. De delegatie van het IOM, onder leiding van Jan Wegdam, Team leader Migration Management bij het IOM Suriname, vindt het belangrijk dat Suriname de kansen ziet die migratie met zich meebrengt, maar ook de complicaties kent. Dit laat AWJ weten in een persbericht. De ontmoeting heeft vrijdag plaatsgevonden op het ministerie.

Minister Steven Mac Andrew is zich bewust van de steeds toenemende migratie stromen naar Suriname en de onregelmatigheden die daarbij plaatsvinden. Hij noemde gevallen van personen die legaal maar ook illegaal het land binnen komen en te lande worden te werk gesteld met alle gevolgen van dien. Mac Andrew heeft een uitgesproken visie over migranten op de arbeidsmarkt en twijfelt er niet aan dat het migratie vraagstuk een gezamenlijke aanpak behoeft.  Hij heeft daarom ook de nodige inspanning gepleegd om personen binnen AWJ de nodige kennis over arbeidsmigratie te laten opdoen om onregelmatigheden binnen de arbeidsmarkt te kunnen herkennen. Volgens de bewindsman ligt de focus op beleidsgebied meer op arbeidsrechten, maar ook de bescherming  van migranten op de arbeidsmarkt. Hij ziet een samenwerking met het IOM als een positieve ontwikkeling om het migratie vraagstuk beter onder controle te krijgen.  

Vanuit het ministerie, met name de Stichting Productieve Werk Eenheden (SPWE), en het onderdirectoraat Arbeidsmarkt, worden inductie cursussen verzorgd aan vreemdelingen voor wie een werkvergunning wordt aangevraagd. Het doel van de inductie cursus is primair om vreemdelingen te helpen hun weg te vinden in geval zij worden geconfronteerd met misstanden. Bij de directe bemiddeling van de arbeidsmarkt kunnen werkzoekenden worden gelinkt aan vacatures. De SPWE en het onderdirectoraat Arbeidsmarkt van AWJ zijn binnen dit geheel niet weg te denken, vandaar ook de aanwezigheid van Etienne Etman, directeur SPWE en Naomi Esajas- Friperson, onderdirecteur Arbeidsmarkt, die ook hun visie met betrekking tot een bevorderend migratiebeleid hebben kenbaar gemaakt.  

Het IOM Suriname is van mening dat er eveneens aandacht moet worden besteed aan mentale gezondheid, mentale begeleiding  en psychosociale zorg aan migranten die vanuit verschillende landen naar Suriname migreren. Het IOM erkent dat het migratievraagstuk niet moet worden onderschat, gezien het feit dat in het afgelopen decennium migratiestromen in het Caribisch gebied aanzienlijk zijn veranderd. Daarom is een goed overzicht op de integratie van migranten in het algemeen noodzakelijk om te weten in welke sectoren zij precies zitten en waar zij onder gebukt gaan. Het ontwikkelen van een nationale migratie strategie, waarbij de doelen en prioriteiten met betrekking tot het migratiebeleid worden vastgelegd vindt het IOM noodzakelijk. Partijen zullen met elkaar in contact blijven en bekijken een mogelijke samenwerking. De delegatie van het IOM bestond verder uit, Joeri Arion en Ruth Barron.