Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname wil eerste zijn met verkoop carbon credits onder Parijs-klimaatakkoord

Suriname wil eerste zijn met verkoop carbon credits onder Parijs-klimaatakkoord

door Wilfred Leeuwin

PARAMARIBO — Suriname wil het eerste land zijn onder het klimaatakkoord van Parijs dat koolstofkredieten ter verkoop aanbiedt. In het Parijs-akkoord, dat in 2015 is aangegaan, is een systeem opgezet om met het verkopen van koolstof, ofwel carbon credits, de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan.

De toekomstige verkoop is een poging om investeerders aan te trekken met door de overheid gesteunde koolstofkredieten die de VN-richtlijnen volgen. Bedrijven worden huiverig om te kopen van particuliere initiatieven op de vrijwillige koolstofmarkt nadat uit onderzoek is gebleken dat verschillende projecten de beloofde klimaatbijdragen niet hebben opgeleverd. “Dit is het eerste signaal dat aangeeft dat het Akkoord van Parijs daadwerkelijk werkt”, vertelde Kevin Conrad, uitvoerend directeur van de Coalition of Rainforest Nations, in een interview aan nieuwsagentschap Reuters.

“Dit is het eerste signaal dat aangeeft dat het Akkoord van Parijs daadwerkelijk werkt”

Suriname is lid van de coalitie en Conrad adviseert bij de verkoop. Echter, de verkoop zorgt voor verdeeldheid onder deskundigen op de koolstofmarkt. Sommigen zeggen dat het verkopen van kredieten uit landen als Suriname de benodigde financiering voor ontwikkelingslanden zou kunnen opleveren. Anderen hebben hun bezorgdheid geuit over het feit dat de kredieten mogelijk geen legitieme acties vertegenwoordigen om de opwarming van de aarde te beperken.

De carbonkredieten worden gehaald uit het Surinaams bos via een vastgesteld model dat het land bij de Verenigde Naties (VN) registreert en geeft aan hoeveel koolstofvoorraden het bos bevat. Als het land zijn bos beschermt zodat de koolstofvoorraad stijgt, kan het die winst verpakken in de vorm van koolstofkredieten.

ITMO

Suriname is één van de weinige ‘koolstof-negatieve’ landen, met zijn uitgestrekte oerwoud dat meer broeikasgassen absorbeert dan het ontwikkelingsland uitstoot. In het Akkoord van Parijs staat dat landen emissiereducties kunnen verkopen in de vorm van kredieten die bekend staan ​​als ‘internationaal overdraagbare mitigatieresultaten’ of ITMO’s, aan andere landen of bedrijven om te gebruiken voor hun eigen doelstellingen.

Suriname zou binnen enkele weken ITMO-credits kunnen uitgeven, ondersteund door emissiereducties in zijn bossen, zegt Conrad, die ook fungeert als klimaatgezant van Papoea-Nieuw-Guinea. Ongeveer dertig bedrijven waren al aan het onderzoeken of ze de credits zouden kopen, schat hij. Conrad zei niet hoeveel credits er zouden worden uitgegeven of wat de prijs zou zijn.

Redd+

Hij zei wel dat de eerste kredieten zouden worden ondersteund door de emissiereducties van Suriname in 2021, geregistreerd bij het VN-programma Redd+, gericht op het onderdrukken van ontbossing en het vergroten van de koolstofopslag in bossen. Suriname rapporteerde in november 2022 zijn voortgang op het gebied van Redd+ en het behalen van de klimaatdoelstellingen aan de VN, waarbij werd verklaard dat de gerapporteerde emissiebesparingen de verkoop van koolstofkredieten zouden ondersteunen.

Volgens het bericht van Reuters zou president Chandrikapersad Santokhi daarbij hebben gezegd dat de goedkeuring van koolstofkredieten een integraal onderdeel was van de implementatie van het economische en milieubeleid van Suriname. Het zal het begin markeren van de langverwachte toegang tot klimaatfinanciering.