Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname wil 30 US Dollar per ton CO2

Suriname wil 30 US Dollar per ton CO2

PARAMARIBO — In haar poging om het eerste land te zijn dat koolstofkredieten verkoopt in het kader van een nieuwe regeling van de Overeenkomst van Parijs, heeft Suriname een prijs van 30 US dollar ton geabsorbeerde koolstofmonoxide (dat is eenkrediet) vastgesteld. Zodoende wil het land 144 miljoen dollar ophalen, zei  minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Marciano Dasai aan Reuters .

De verkoop zou de broodnodige middelen opleveren om de ontbossing te helpen bestrijden in het land dat voor 93 procent bedekt is met bos. Dit is nog maar het begin, het zal een basis zijn voor de bescherming van ons bos zei Dasai.

“De prijs van dertig US Dollar per credit is hoog vergeleken met de zogenaamde vrijwillige koolstofmarkt, waar verschillende normbepalingen gelden”

Het was ook Reuters die vorige maand meldde dat Suriname van plan is als eerste de kredieten uit de Overeenkomst van Parijs te verkopen, bekend als International Transfered Mitigation Outcomes (ITMO’s).

Overeenkomst

De Overeenkomst van Parijs uit 2015 voorziet in internationale handel in reducties van de uitstoot van broeikasgassen, waarbij bedrijven of landen de reducties kunnen kopen als kredieten om hun eigen uitstoot te compenseren. Landen gingen tijdens de klimaatbesprekingen van de Verenigde Naties (VN) in december 2021 akkoord met regels voor koolstofhandel die nog niet op gang is gekomen.

Suriname heeft een document bij de VN gedeponeerd, waarbij is aangegeven hoeveel koolstofvoorraden het Surinaamse bos bevat. Als het land zijn bossen beschermt kan elke extra geabsorbeerde ton koolstofdioxide worden aangemerkt als één koolstofkrediet.

De opbrengst van de verkoop zou gaan naar het in dienst nemen van lokale werknemers om in het bos te patrouilleren, wat een alternatief zou bieden voor illegale houtkap en goudwinning, zei Dasai.

Kustbescherming

Volgens Dasai zou met het opgehaalde geld onder andere ook kustbescherming worden gebouwd en de landbouw helpen aanpassen aan extreme regenval.

De prijs van dertig US Dollar per credit is hoog vergeleken met de zogenaamde vrijwillige koolstofmarkt, waar verschillende normbepalingen gelden. Bedrijven zijn huiverig geworden voor het kopen van particuliere initiatieven op de vrijwilligersmarkt nadat uit onderzoek bleek dat verschillende projecten de beloofde klimaatbijdragen niet konden opleveren.

Vrijwillige kredieten, ondersteund door ‘op de natuur gebaseerde oplossingen’, zoals bosbescherming, bereikten in januari 2022 een piek van 15,75 US Dollar per ton op de Xpansiv, de grootste spotmarkt ter wereld, maar zijn sindsdien gedaald tot ongeveer 3 US Dollar.

ITMO

Dasai zei dat het feit dat ITMO’s de normen van de Verenigde Naties volgen en door nationale regeringen worden onderschreven, de premie van 30 US Dollar rechtvaardigt.

De minister zei dat Suriname in gesprek is met zowel bedrijven als landen om mogelijk de kredieten te kopen, maar hij weigerde geïnteresseerde partijen te noemen.

Koolstofkredieten zijn slechts een mechanisme om de strijd tegen de klimaatverandering te financieren en de opbrengst van de potentiële verkoop zou niet veel zijn vergeleken met de miljarden dollars aan klimaatfinanciering die door de rijke landen zijn beloofd en die nodig zijn om de klimaatverandering te bestrijden, zei hij.

Dasai zei dat hij hoopt dat andere regenwoudlanden het Surinaams voorbeeld volgen bij het verkopen van ITMO-koolstofkredieten om de noodzakelijke financiering vrij te maken.