Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname verliest in ambassadeur Wim Udenhout een goede diplomaat

Suriname verliest in ambassadeur Wim Udenhout een goede diplomaat

PARAMARIBO — “Met het heengaan van Wim Udenhout die, onder andere in bestuurlijke zin, een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan Suriname in een moeilijke periode, in een periode van transitie, moet ook worden vastgesteld dat wij ook een goede diplomaat verliezen.”  Zo memoreert minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) de bijdrage van ambassadeur Wim Udenhout, die maandag is overleden.

De bewindsman stelt dat Udenhout een excellente diplomaat was, die op een gedegen, gebalanceerde wijze zijn werk heeft uitgevoerd als ambassadeur en als zodanig een bijdrage heeft geleverd aan de diplomatieke ontwikkeling van Suriname. Bibis condoleert de samenleving met het verlies.  

Loopbaan

Udenhout had ruim twintig jaar gewerkt op het ministerie van Onderwijs toen hij in 1984 werd benoemd tot minister-president en minister van Buitenlandse Zaken. In samenwerking met de militaire machthebbers, de vakbeweging en het bedrijfsleven werd de basis gelegd voor het herstel van de democratie, hetgeen leidde tot de verkiezingen van 1987.

Na zijn premierschap werd hij regeringsadviseur en in 1989 werd hij door president Shankar benoemd tot ambassadeur, in welke functie hij bijkans acht jaar geaccrediteerd was in Washington en bij de Organization of American States (OAS), met mede-accreditering in Mexico, Canada en Nicaragua.

Als ambassadeur bij de OAS is de diplomaat voorzitter geweest van de Permanente Raad, het hoogste dagelijks orgaan van de OAS, waar hij een belangrijke rol heeft vervuld bij het versterken van het handvest van de OAS. In 1994 vertegenwoordigde hij Suriname bij de verkiezing en beëdiging van Nelson Mandela en in 1995 werd hij door president Ronald Venetiaan benoemd tot ambassadeur voor Ghana en Zuid-Afrika, waarmee hij de eerste Surinaamse ambassadeur in Afrika werd.

Udenhout heeft zich ook buiten zijn formele functie als ambassadeur op diverse gebieden gedurende zijn leven eveneens als ambassadeur van Suriname opgesteld en ingezet. Laatstelijk, onder andere, als voorzitter van Suriname Conservation Foundation. Voor zijn vele verdiensten kreeg hij in februari 2010 uit handen van president Venetiaan de hoogste onderscheiding in de Republiek Suriname, het Groot Lint in de Ere Orde van de Gele Ster.

Eigenschappen

“Wij betreuren zijn heengaan, omdat we in de persoonlijke contacten met hem sinds hij ambassadeur in de Verenigde Staten was voor Suriname ook merkten dat hij een bredere kijk en visie op zaken had en daarnaast ook een gebalanceerde visie waarbij hij altijd zocht naar het gemeenschappelijk uitgangspunt om in consensus vooruitgang te realiseren. Dat is precies wat wij nodig hebben!”, onderstreepte de minister.

Volgens Ramdin heeft ambassadeur Udenhout vele vrienden heeft gemaakt en dat dit Suriname ten goede is gekomen.  “In onze diplomatie staat geen vijanden maken, zoveel mogelijk proberen vrienden te maken centraal”, aldus de bewindsman.