Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname verdiept zich verder in nucleaire veiligheidscontroles

Suriname verdiept zich verder in nucleaire veiligheidscontroles

PARAMARIBO — Over de Implementatie van Nucleaire Controles voor Suriname wordt er een workshop georganiseerd. Deze workshop is georganiseerd door het ministerie van Energie in Amerika, het Nationaal Nucleair beveiliging Administratie, het bureau voor Internationaal Nucleaire Veiligheidscontroles in samenwerking met Internationale Organisatie voor Atoomenergie (IAEA) en het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS).

Tijdens de workshop die van dinsdag tot donderdag duurt zal het belang van IAEA-veiligheidsovereenkomsten aan de orde komen, alsook de rol van het Aanvullend Protocol (AP), het opstellen van het initiële inventarisatierapport voor rapportage onder het gewijzigde AP, het begrijpen van de rol van een staatsautoriteit bij het implementeren van nucleaire veiligheidscontroles en het benutten van bestaande middelen die reeds aanwezig zijn in Suriname voor het waarborgen van de implementatie.

“De nucleaire veiligheidscontroles van de IAEA vormen een fundamenteel onderdeel van het nucleaire non-proliferatieregime”

Miriam Mac Intosh

Miriam Mac Intosh, directeur Buitenlandse Zaken bij Bbis, heeft tijdens haar openingstoespraak de waardering uitgesproken voor het partnerschap met de Verenigde Staten van Amerika. De directeur geeft aan dat Suriname zich gecommitteerd heeft aan ontwapening van massavernietigingswapens.

“Dit standpunt komt tot uiting in het feit dat het land partij is bij de belangrijke internationale ontwapeningsverdragen, zoals het verdrag inzake de non-proliferatie van kernwapens. De nucleaire veiligheidscontroles van de IAEA vormen een fundamenteel onderdeel van het nucleaire non-proliferatieregime”, aldus directeur Mac Intosh.

Mac Intosh zegt verder dat Suriname op 31 oktober 2022 de belangrijkste stap heeft gezet om het aanvullend protocol met het IAEA te wijzigen. Hiermee demonstreerde Suriname haar inzet voor het bevorderen van de internationale veiligheid en mondiale non-proliferatie inspanningen.

Zij moedigde de deelnemers aan om deze gelegenheid aan te grijpen om te communiceren, van elkaar te leren en ook de tijd te nemen om vragen te stellen over de veiligheidsmaatregelen, technische aspecten te bespreken en partnerschappen aan te gaan.

“Een effectief veiligheidssysteem-opgebouwd door duurzame partnerschappen en samenwerking met IAEA is een cruciaal onderdeel van het mondiale non-proliferatieregime en jullie maken allemaal deel uit van het versterken van dat systeem”, geeft Mac Intosh meer aan de deelnemers.

Er doen 45 deelnemers van verschillende organisaties mee aan de workshop die in Torarica wordt gehouden. De workshop zal worden afgesloten met een certificaatuitreiking.