Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname vecht nog tegen illegaliteit in de visserijsector

Suriname vecht nog tegen illegaliteit in de visserijsector

Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) benadrukt dat Suriname nog steeds worstelt met illegale praktijken in de visserijsector. Hij wijst op het gebrek aan capaciteit en expertise om de gebeurtenissen op zee in onze visvelden te controleren. Sewdien verklaart dat het ministerie actief op zoek is naar oplossingen om dit probleem aan te pakken.

Binnenkort zal de hoogste functionaris van LVV een gesprek voeren met de ambassadeur van Frans-Guyana om de illegale activiteiten in de visserijsector te bespreken. De Fransen zullen ook betrokken worden bij de verdere aanpak van deze onwettige praktijken in de wateren van Suriname. Sewdien merkt op dat de eerdere aanpak van de Fransen tegen illegaliteit buitensporig was, met het in brand steken van boten, maar dat ze nu meer sociale maatregelen toepassen tegen overtreders.

De minister benadrukt dat sommige vissers regelmatig de grenzen opzoeken. Aan Surinaamse zijde worden boten met hun lading nu in beslag genomen door de autoriteiten als onderdeel van de aanpak. Het ministerie is momenteel in gesprek met het Openbaar Ministerie (OM) om verdere maatregelen tegen illegaliteit te bespreken.

Vanaf oktober moeten vissers opnieuw een aanvraag indienen voor de verlenging van hun visvergunning. Volgens de bewindsman wordt er nu uitgebreid informatie verzameld over de visserijsector. Het ministerie beschikt nu over foto’s van vissersboten die in Guyana zijn gespot. Eigenaren van deze boten zullen veel informatie moeten verstrekken aan het ministerie om opnieuw in aanmerking te komen voor een visvergunning.

Er zal strenger worden opgetreden tegen overtreders van de wet. Onlangs heeft de minister ook gesprekken gevoerd met vissers uit Nieuw-Amsterdam over de nieuwe aanpak van de visserijsector. De overheid moet goed voorbereid zijn op verdere organisatie en regulering van deze sector. Al meer dan 10 jaar wordt nauw samengewerkt met de Europese Unie (EU) om instructies en trainingen te volgen met betrekking tot de visserijsector.

Enkele van deze maatregelen zijn al geïmplementeerd. Kapiteins moeten nu vangstcertificaten invullen om aan te geven waar ze hebben gevist en hoeveel vis ze hebben binnengebracht. Deze informatie moet aan het ministerie worden doorgegeven, zoals de LVV-topman benadrukt. Tot nu toe verloopt dit project naar tevredenheid.