Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname stuurde op verzoek van Israël veroordeling terreuraanslagen Hamas

Suriname stuurde op verzoek van Israël veroordeling terreuraanslagen Hamas

door Ivan Cairo

PARAMARIBO — Suriname heeft vorige week op verzoek van de Israëlische regering een diplomatieke verklaring uitgegeven waarin de aanslagen van Hamas op 7 oktober worden veroordeeld. Het verzoek uit Jeruzalem kwam per diplomatieke nota van de Israëlische ambassade in Panama. “Het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking van de republiek Suriname biedt haar complimenten aan aan de ambassade van de staat Israël in Panama en onder verwijzing naar diens diplomatieke nota gedateerd 7 oktober 2023, betreffende het verzoek om de terroristische aanslagen op de staat Israël te veroordelen, heeft de eer het volgende te verklaren”, luidt minister Albert Ramdin de brief in waarin hij vervolgens de aanslagen veroordeelt.

De bewindsman geeft verder aan dat Suriname de inspanningen van de internationale gemeenschap om vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten tot stand te brengen blijft ondersteunen. Paramaribo herhaalt tegelijkertijd zijn afwijzing van iedere schending van het internationaal recht, in het bijzonder terreurdaden in al zijn vormen en verschijningsvormen.

“Dit is wel opmerkelijk dat Israël ervoor heeft gekozen om de landen te vragen dat ze in feite een kant kiezen”

Angelic del Castilho

Uitzonderlijk

Desgevraagd zegt Ramdin tegen de Ware Tijd dat in zeer bijzondere situaties landen solidariteit vragen van bevriende naties. “Het is niet ongebruikelijk, maar gebeurt in zeer bijzondere gevallen”, aldus de bewindsman. Hij voegt eraan toe dat de gebruikelijke tekst is gehanteerd die past bij soortgelijke incidenten als wat in Israël heeft plaatsgevonden.

Op de vraag van de Ware Tijd of Suriname hetzelfde standpunt zal innemen mocht de Palestijnse Autoriteit een veroordeling van Israël verzoeken vanwege de duizenden doden die zijn gevallen in de Gazastrook als gevolg van de bombardementen van het Israëlische leger, zegt de minister dat zo een moment dien te worden afgewacht. “Het is verschrikkelijk wat daar nu gebeurt. Vele zaken moeten eerst worden geverifieerd. En het is soms ook heel onduidelijk wie wat doet. Nogmaals, wij zijn voorstander van een vreedzame geweldloze oplossing. Alle partijen worden daartoe opgeroepen.”

Ongebruikelijk

Volgens ex-ambassadeur Angelic del Castilho is het verzoek van Israël aan Suriname ongebruikelijk. Zij is het in haar carrière als diplomaat niet eerder tegengekomen. Het komt er volgens haar op neer dat landen, en in dit geval Suriname, worden gevraagd om een zijde te kiezen in het conflict. Het gebruik is volgens haar dat landen uit zichzelf een standpunt innemen en bekendmaken wanneer zich internationaal ingrijpende ontwikkelingen voordoen, zoals nu tussen Israël en Hamas.

“De bevriende landen komen uit zichzelf in beweging en spreken hun afkeuring uit over de acties die zijn gepleegd; terreuracties of ongehoord gedrag tussen landen. Dat gebeurt automatisch; niet op verzoek van het land”, meent Del Castilho. “Dit is wel opmerkelijk dat Israël ervoor heeft gekozen om de landen aan te schrijven en te vragen dat ze in feite een kant kiezen, want daar komt het op neer.”

De ex-diplomaat meent dat diplomatiek “zeer ervaren” landen een zodanige reactie zullen geven waarin ze de zijde van slachtoffers aan beide kanten kiezen en niet de kant van het land dat met een dergelijk verzoek komt. Ze vraagt zich af waarom Israël voor deze werkwijze heeft gekozen.

Grimmige situatie

Suriname hoopt volgens Ramdin dat dergelijke conflicten op vreedzame wijze, langs diplomatieke kanalen, worden opgelost. “In het geval van Israël en Palestina hebben we altijd aangegeven dat we een twee-staten oplossing zien als de beste methode vooruit”, zegt Ramdin. Ook Del Castilho is voorstander van zo een aanpak.

Het om het leven brengen van onschuldige personen door rivaliserende partijen is onacceptabel, benadrukt Ramdin. “Het is niet iets dat we kunnen tolereren als samenleving en als land.” Dat is ook tot uiting gebracht in de brief aan Israël. Wanneer deze kwestie in de Verenigde Naties en andere organisaties aan de orde komt, zal Suriname opnieuw zijn standpunt bekendmaken.

De situatie is grimmig en er spelen veel emoties. Hoewel het conflict ver van Suriname verwijderd plaatsvindt, is het volgens de minister in een ieders belang om aan te dringen op rationaliteit, rust en het werken naar een situatie waarbij via de weg van diplomatie en onderhandelingen oplossingen kunnen worden gevonden. Ook Surinamers moeten het hoofd koel houden, aldus de bewindsman.

Hij zegt te hebben opgemerkt dat “er enige nadrukkelijke betrokkenheid wordt getoond”. Er mag volgens hem geen situatie ontstaan waarbij landen al dan niet geforceerd partij kiezen. Suriname wil een vreedzame oplossing waarbij het op de eerste plaats gaat om te voorkomen dat onschuldige burgers slachtoffer worden. Dat zal diepe wonden veroorzaken in samenlevingen en de relaties, wat “ons verder van huis zal brengen bij het vinden van meer definitieve oplossingen”. Mensenrechten en humanitaire omstandigheden dienen te worden gerespecteerd.