Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname roept internationale gemeenschap op tot eenheid tijdens NAM-forum

Suriname roept internationale gemeenschap op tot eenheid tijdens NAM-forum

De ministeriële vergadering van de Beweging van Niet-Gebonden Landen (NAM) heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde op 26 september 2018, gedurende de 73ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. De vergadering had als thema: ‘Upholding the UN Charter and the Purposes and Principles of the Non-Aligned Movement (NAM); Towards a Culture of Peace’.

De NAM is sinds 1961 een belangrijk forum voor het behartigen van de belangen van nu 120 tellende ontwikkelingslanden, opgericht in de context van de toenmalige koude wereldoorlog.

Suriname, die toetrad in 1983, heeft tijdens het forum in New York benadrukt ‘het waarborgen van de idealen van de NAM om een united front te vormen tegen de traditionele en niet-traditionele dreigingen’.

Tevens heeft Suriname opgeroepen tot een her-committering aan de beginselen zoals vervat in de Verklaring van Bandung (1961).