Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname participeert in urgente multinationale veiligheidsmissie Haïti

Suriname participeert in urgente multinationale veiligheidsmissie Haïti

PARAMARIBO — Suriname heeft samen met Jamaica en de Bahama’s personele ondersteuning toegezegd aan de veiligheidsmissie in Haïti. Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, heeft vrijdag op uitnodiging van zijn Amerikaanse collega Antony Blinken, deelgenomen aan een vergadering met de Haïtiaanse premier Ariel Henry, de Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken Alfred Nganga Mutua en diverse hoofden van internationale en regionale organisaties over de precaire situatie in Haïti.

De vergadering heeft een proces op gang gebracht voor een multinationale veiligheidsmissie onder leiding van Kenia. Er is besproken dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) voor de uitvoering hiervan zo spoedig mogelijk, binnen de contouren van het handvest, overeenstemming bereikt en een duidelijk mandaat verschaft.

De meeting vond plaats in de marge van de algemene vergadering van de VN in New York, waarbij diverse ontmoetingen zijn gehouden over de steeds verslechterende politieke, humanitaire en veiligheidssituatie in Haïti. Geprobeerd wordt een bijdrage te leveren aan een urgente en duurzame oplossing van de problematiek in dit Caribische land.

Urgente aanpak

Ramdin heeft de urgentie benadrukt om actie te ondernemen, vooral op het humanitaire vlak. De minister gaf ook aan dat de binnenlandse politieke impasse alleen opgelost kan worden indien de verschillende politieke partijen en organisaties elkaar kunnen vinden met betrekking tot de korte termijn aanpak van de veiligheidssituatie en de weg naar de algemene verkiezingen. Een groep van voormalige premiers van de Caricom tracht daarin een faciliterende rol te vervullen.

Overige sprekers waren het erover eens dat de huidige situatie in Haïti, in het bijzonder de veiligheidssituatie, onhoudbaar is en dringend vraagt om een urgente aanpak. Tegelijkertijd is men zich ervan bewust dat de politieke impasse in het land moet worden opgelost, waarbij de uiteenlopende fracties gemeenschappelijke gronden voor consensus en vooruitgang moeten vinden.

Parallel aan verslechterende veiligheid werd ook de humanitaire situatie in Haïti onderschreven en de noodzaak voor een urgent ingrijpen en ondersteuning van de internationale gemeenschap vastgesteld. Het ligt in de bedoeling dat de resolutie van de Veiligheidsraad spoedig wordt aangenomen, waarna binnen niet al te lange tijd kan worden overgegaan tot de implementatie.