Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname moet werk maken van visumvrij reizen naar Nederland

Suriname moet werk maken van visumvrij reizen naar Nederland

Suriname moet gauw zijn deel doen om het in de toekomst mogelijk te maken visumvrij te reizen naar de Schengenlanden waartoe Nederland behoort. Daarmee zal het voor veel reizigers mogelijk zijn om vooral familie en vrienden in Nederland te bezoeken. Nederland blijft een pleitbezorger voor Suriname, maar ons land is zelf aan zet om de zaken in orde te maken.

Een van de belangrijke zaken is de invoering van het biometrische paspoort. Vernomen wordt dat Suriname formeel het verzoek voor visumvrijstelling in Brussel heeft gedaan. Daarnaast moet Suriname een terug- en overname-overeenkomst sluiten met Europa wat inhoudt dat indien Surinaamse staatsburgers zonder geldige verblijfstitels in een Europees land verblijven dat Suriname verplicht is ze terug te nemen.

Een derde punt waaraan ons land zich moet houden is het inzage geven van namen aan wie diplomatieke en dienstpaspoorten zijn verstrekt. Tegenover Radio ABC zei de Nederlandse ambassadeur, Walter Oostelbos, dat sommige landen dit gebruiken als politiek instrument.

Als het dossier van Suriname compleet is, is het niet Nederland dat een besluit neemt maar de 27 lidstaten van de Europese Unie die allemaal moeten instemmen. Het advies aan de Surinaamse overheid is om outreach te gaan doen naar de Europese landen. Oostelbos gaf aan dat de landen die visumvrij reizen naar de Schengenlanden door dezelfde molen moesten gaan. De Europese Commissie maakt volgens de ambassadeur geen onderscheid tussen grote en kleine landen.

Ten aanzien van de perikelen rond de trage afhandeling van visumaanvragen zei de diplomaat dat uit de evaluatie gebleken is dat de achterstanden redelijk zijn ingelopen. Dit vindt zijn oorzaak in de periode waar er vanwege covid-19 geen reizen mogelijk waren. Een aantal was op non-actief gesteld. Toen het vliegverkeer weer werd genormaliseerd hebben partijen verzuimd vooraf te zorgen voor voldoende capaciteit om de aanvragen te verwerken. Er ontstonden lange wachttijden en veel afwijzingen.

De lange wachttijden behoren volgens de ambassadeur tot het verleden maar er worden minder aanvragen afgewezen omdat burgers onvoldoende gedocumenteerd hun visa-aanvraag indienen. Nu is met de dienstverlener VFS Global afgesproken dat indien bij een aanvraag stukken niet volledig zijn, de aanvrager wordt gevraagd binnen 48 uur alsnog de ontbrekende documenten op te sturen. Wanneer die stukken naar Nederland worden opgestuurd leidt dat veel minder tot een afwijzing. Nederland blijft naar mogelijkheden uitkijken om de dienstverlening verder te verbeteren.