Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Surinaams nieuws » Suriname krijgt steun van IDB voor bescherming Bigi Pan

Suriname krijgt steun van IDB voor bescherming Bigi Pan

PARAMARIBO — Suriname krijgt 1.52 miljoen Amerikaanse dollar als steun van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) voor het herstel en behoud van mangroven in het Bigi Pangebied gelegen in het district Nickerie. Ook moet er gewerkt worden aan de bevordering van duurzaam levensonderhoud voor lokale gemeenschappen.

Het project, uitgevoerd met middelen uit het UK Blue Carbon Fund van het Department of Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA), zal worden geleid door de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS).

Professor Sieuwnath Naipal van de AdeKUS benadrukt het belang van deze subsidie en onderstreept: “Dit initiatief van de IDB en AdeKUS moet worden gezien als de noodzakelijke ondersteuning om een ​​echte verandering teweeg te brengen.”

“Met meer dan 90 procent van de bevolking en economische activiteiten langs de laaggelegen kuststrook, spelen mangroven een belangrijke rol tegen golven, stormen, erosie en zeespiegelstijging. Helaas zitten deze kostbare hulpbronnen in de problemen”, stelt Adriana La Valley, de landsvertegenwoordiger van de IDB.

Voordelen

Het herstelprogramma is een uit een reeks nieuwe blauwe koolstofprojecten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied die door de IDB zijn geïmplementeerd met fondsen via het Britse Blue Carbon Fund.

Het Bigi Pan is een vaste woonplaats van talloze lokale vogels.

Hiermee moet gerealiseerd worden het herstel en behoud van 1.200 hectare en de bescherming van 2.200 hectare mangrovebossen met behulp van op de natuur gebaseerde methoden. Er zullen innovatieve strategieën worden toegepast, waaronder de installatie van systemen voor het vangen van sediment.  

Deze inspanningen zullen verreikende positieve effecten hebben op de biologische, hydrologische, topografische en geomorfologische kenmerken van de regio, terwijl de economische waarde en biodiversiteitsrijkdom van de mangroven aanzienlijk worden vergroot.

Uitvoering

Bij de uitvoering van dit project zullen relevante overheidsinstanties, het maatschappelijk middenveld en entiteiten uit de particuliere sector betrokken worden door onder andere workshops die gericht zijn op het versterken van institutionele capaciteiten op het gebied van mangrovebeheer, milieubewustzijn, beheer van natuurlijke hulpbronnen, weerbaarheid tegen klimaatverandering en institutioneel bestuur.

Verder zal een kennisplatform worden ontwikkeld om de projectresultaten te verspreiden, waardoor de lokale bevolking en de overheid actief worden betrokken bij de activiteiten van het herstelprogramma.