Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Wegnemen governmenttake bijna onmogelijk

Suriname Herald – Wegnemen governmenttake bijna onmogelijk

Wegnemen governmenttake bijna onmogelijk

Afbeelding: Suriname Herald – 5 november 2023 om 00:02
Bericht: Wegnemen governmenttake bijna onmogelijk
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 5 november 2023 om 00:02

Afschaffing Governmenttake op Brandstofprijs Blijkt Gecompliceerd

Het schrappen van de governmenttake, die momenteel wordt geheven op de brandstofprijs, blijkt een complexe kwestie te zijn. De regering ontvangt jaarlijks ruim SRD 1 miljard uit deze bron, wat van essentieel belang is voor de overheid. Minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning benadrukt dat het afschaffen van deze heffing ernstige gevolgen kan hebben, zoals het in gevaar brengen van ambtenarensalarissen. Daarnaast vreest hij dat de afschaffing van deze inkomsten de smokkel en andere vormen van illegaliteit zal bevorderen.

Hoewel de minister begrip heeft voor de zorgen die geuit worden vanuit de vakbeweging, vindt hij niet dat zij boos moeten zijn. Hij wijst erop dat de wet inzake de belasting over toegevoegde waarde (btw) gedurende elf jaar is voorbereid. Raghoebarsing erkent dat de wet niet perfect is, maar volledige verwerping ervan is geen realistische optie. Hij stelt voor om met alle betrokken partijen samen te werken om de wet te verbeteren, waarbij de positieve elementen behouden blijven en de noodzakelijke aanpassingen via het parlement worden doorgevoerd.

De minister benadrukt dat veel van de voorstellen van de vakbeweging zijn meegenomen, en dat wat bruikbaar was, is opgenomen in de wet. Echter, de regering ontving op 19 oktober van dit jaar een Omnibuswet, een algehele herziening van de vakbewegingswet, wat niet de bedoeling was. Het oorspronkelijke doel was om dringende reparaties uit te voeren, maar deze zijn nog niet geïmplementeerd, aldus Raghoebarsing.

De discussie over het al dan niet handhaven van de governmenttake op brandstof heeft geleid tot heftige debatten en verdeeldheid binnen de samenleving. Aanhangers van de afschaffing ervan beweren dat dit zal leiden tot een verlaging van de brandstofprijzen en een verlichting van de lasten voor de burgers, terwijl tegenstanders van afschaffing zich zorgen maken over de financiële gevolgen voor de overheid en de mogelijke toename van illegale activiteiten.

Minister Raghoebarsing benadrukt dat de regering openstaat voor dialoog en samenwerking om tot een oplossing te komen. Het is duidelijk dat het vraagstuk van de governmenttake op brandstof niet eenvoudig kan worden opgelost, en dat zorgvuldige afweging van de gevolgen voor zowel de overheid als de burgers essentieel is. Het behoud van een evenwichtige en duurzame aanpak is van cruciaal belang om de economische stabiliteit en de kwaliteit van leven van de bevolking te waarborgen.


Posted

in

by

Tags: