Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Van Samson: “De regering moet het beleid goed uitleggen aan het volk”

Suriname Herald – Van Samson: “De regering moet het beleid goed uitleggen aan het volk”

Van Samson: “De regering moet het beleid goed uitleggen aan het volk”

Afbeelding: Suriname Herald – 6 november 2023 om 00:01
Bericht: Van Samson: “De regering moet het beleid goed uitleggen aan het volk”
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 6 november 2023 om 00:01

De bezorgdheid van de burgers over de uitvoering van de gewijzigde Wet belasting over toegevoegde waarde (btw) is begrijpelijk en verdient aandacht. Dit inzicht wordt gedeeld door Cedric van Samson, parlementslid van de VHP, die begrijpt dat de recente verhoging in de btw-tarieven invloed zal hebben op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Echter, hij benadrukt dat de regering de noodzaak heeft om de economie te herstellen en dat het van essentieel belang is om het beleid duidelijker aan de samenleving uit te leggen.

Van Samson erkent dat de maatregelen, ondanks de moeilijkheden die ze met zich meebrengen, zullen resulteren in extra inkomsten voor de overheid. Deze extra inkomsten zijn cruciaal om de voortzetting van het sociale beleid, met name op het gebied van onderwijs, volksgezondheid en veiligheid, te waarborgen. Het financieren van deze beleidsmaatregelen vereist een bron van inkomsten, en de verhoging van de btw-tarieven is een van de manieren waarop de regering deze financiën hoopt te genereren.

De politicus benadrukt het belang van effectieve communicatie om de bevolking beter te informeren over de redenen achter deze belastingverhogingen en hoe deze zullen bijdragen aan het algemene herstel van de economie. Hij vergelijkt het als volgt: “Niet iedereen wil door het moeras heen lopen, maar als men weet dat ze op een goede weg terechtkomt, zullen ze bereid zijn erdoorheen te lopen.” Het is cruciaal dat de regering haar beleid en de gevolgen ervan in begrijpelijke bewoordingen aan het publiek presenteert.

Van Samson benadrukt ook dat het succesvol doorvoeren van deze wet van vitaal belang is voor het financieren van belangrijke sociale programma’s en het waarborgen van essentiële diensten. Hij heeft persoonlijk gestemd voor de wet, omdat hij inziet dat er middelen nodig zijn om onderwijs, volksgezondheid en veiligheid te waarborgen. Hij is van mening dat de meerderheid van de bevolking begrijpt dat deze financiële middelen nodig zijn om dergelijke essentiële diensten te ondersteunen en te verbeteren.

Hoewel de verhoging van de btw-tarieven onvermijdelijk tot ongemak zal leiden, benadrukt Van Samson dat het doel ervan is om de nodige financiële middelen te genereren voor de regering, zodat zij kan doorgaan met het uitvoeren van haar sociale beleid. Hij stelt dat niemand dit als een onnodige last moet zien, maar eerder als een cruciale stap om de nodige fondsen te genereren voor de verdere ontwikkeling van het land.

De zorg van Van Samson, en hopelijk van velen in de regering, ligt in de juiste besteding van deze middelen. Het is essentieel dat de extra inkomsten op een verantwoorde en transparante manier worden beheerd, zodat ze daadwerkelijk worden gebruikt om de beoogde doelen te bereiken, zoals verbeteringen in het onderwijs, de volksgezondheid en de veiligheid van de burgers. Misbruik of verspilling van deze financiële middelen zou de geloofwaardigheid van de regering ernstig ondermijnen en het vertrouwen van de bevolking schaden.

Daarom is effectieve communicatie met het publiek essentieel, niet alleen om de redenen achter de belastingverhoging uit te leggen, maar ook om verantwoording af te leggen over het gebruik van de gegenereerde middelen. Dit zou het vertrouwen van de burgers in de regering kunnen versterken en een gevoel van transparantie en verantwoordingsplicht creëren.

De verhoging van de btw-tarieven is ongetwijfeld een controversiële kwestie, maar het is belangrijk om te begrijpen dat deze maatregel is bedoeld om financiële middelen te genereren voor de voortzetting en verbetering van sociale programma’s en diensten. Het is aan de regering om ervoor te zorgen dat deze middelen verstandig worden besteed en dat de bevolking volledig wordt geïnformeerd over de redenen en de gevolgen van deze belastingverhogingen. Het is een uitdaging die de regering serieus moet nemen om het begrip en de steun van de bevolking te behouden.


Posted

in

by

Tags: