Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Vakcentrales pikken wijze van reactie regering niet

Suriname Herald – Vakcentrales pikken wijze van reactie regering niet

Vakcentrales pikken wijze van reactie regering niet

Afbeelding: Suriname Herald – 2 november 2023 om 00:00
Bericht: Vakcentrales pikken wijze van reactie regering niet
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 2 november 2023 om 00:00

De vakcentrales uiten hun ontevredenheid over de wijze waarop de regering heeft gereageerd op hun zorgen en kritiek. Per 1 november is de herziene BTW-wet van kracht geworden, en met name paragraaf 4 ervan wordt door de vakbonden gezien als schadelijk voor de samenleving. Deze paragraaf heeft betrekking op de verhoging van de BTW op brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen. De schriftelijke reactie van de regering bevat volgens de vakbeweging enkele onwaarheden, zowel wat betreft de inhoud als de data, waar de vakbonden het niet mee eens zijn.

Robby Berenstein, de voorzitter van C-47, liet tijdens een persconferentie weten dat de regering een formeler antwoord kan verwachten. Berenstein benadrukte dat de gevolgen van de BTW-verhoging al merkbaar zijn, omdat de brandstofprijzen al aanzienlijk zijn gestegen. In het schrijven van de regering wordt subtiel de evaluatiecommissie voor de BTW-verhoging aangewezen als de oorzaak van de vertraging bij de uitvoering, omdat ze veel voorstellen hebben gedaan die tijd kostten om te implementeren.

De vakbondsleider bekritiseert ook het feit dat de regering in de brief aangeeft dat de samenleving de verhoging van de BTW op brandstof niet zal voelen. Dit is volgens Berenstein niet in lijn met de realiteit, omdat de olieprijzen voortdurend stijgen. De vakcentrale zal haar leden aanstaande vrijdag informeren tijdens een assemblee van de arbeid, waarbij de volgende stappen van C-47 duidelijk zullen worden.

Hendrik Jamaloodin van de Confederatie voor Organisaties van Landsdienaren (COL) gaf aan dat zij die niet willen luisteren, de gevolgen zullen ondervinden. Hij doelde daarmee op het ongeduld van de achterban van COL. De organisatie heeft aangekondigd om vrijdag om 9 uur een vergadering te houden in het CLO-gebouw. Ook de vakbonden die actief zijn in de veiligheids- en gezondheidssector zijn ontevreden over de gang van zaken. De vakbondsleiders geven aan dat ondanks het advies vanuit de arbeidssector om de wet aan te houden en aanpassingen door te voeren, de verhoogde BTW per 1 november is ingevoerd, met gevolgen voor de prijzen die naar verwachting sterk zullen stijgen. De vakorganisaties beschouwen het feit dat de regering doorging met de uitvoering van de wet als een confrontatie vanuit de regering.


Posted

in

by

Tags: