Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Vakbonden zullen onverkort vakbondsmiddelen inzetten totdat regering eisen inwilligt

Suriname Herald – Vakbonden zullen onverkort vakbondsmiddelen inzetten totdat regering eisen inwilligt

Vakbonden zullen onverkort vakbondsmiddelen inzetten totdat regering eisen inwilligt

Afbeelding: Suriname Herald – 9 november 2023 om 17:48
Bericht: Vakbonden zullen onverkort vakbondsmiddelen inzetten totdat regering eisen inwilligt
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 9 november 2023 om 17:48

In een krachtig signaal van vakbondsvrouw Marcia Clumper is vandaag een motie overhandigd aan assembleevoorzitter Marinus Bee, waarbij ze waarschuwde dat dit slechts de trailer is en een volwaardige actie zal volgen als de gestelde eisen niet worden ingewilligd. Deze motie, gevormd op basis van besluiten genomen tijdens een drukbezochte vergadering van de gezamenlijke vakbeweging in het hoofdkwartier van de Centrale van Landsdienarenorganisaties (CLO), legt duidelijke eisen op tafel.

Een van de voornaamste eisen is de onmiddellijke intrekking van btw-wijzigingen, met name de heffing op brandstof, kookgas en nutsvoorzieningen. Daarnaast wordt geëist dat de belastingschijven worden aangepast naar een niveau dat als aanvaardbaar wordt beschouwd. De vakbonden maken duidelijk dat ze vastberaden zijn om alle beschikbare middelen in te zetten om deze kwesties te stoppen en terug te draaien, en dit zal doorgaan totdat de gestelde eisen zijn ingewilligd.

Gisteren werden vakbondsleden opgeroepen om zich vandaag om 09.00 uur te verzamelen op het Kerkplein. De vakbondsleiders benadrukten het belang van het opvolgen van instructies van de wetsdienaren en het handhaven van orde gedurende de bijeenkomst. Na het zingen van het volkslied begaf de menigte zich richting het assembleegebouw.

Oorspronkelijk was het Onafhankelijkheidsplein afgesloten, maar bij aankomst van de menigte werden de dranghekken verwijderd, en de menigte kon zich naar het parlement begeven. Bij aankomst bleken de poorten echter vergrendeld, wat tot enige spanning leidde. Vakbondsleiders verzekerden de menigte van de gemaakte afspraken en uiteindelijk werd overeengekomen dat 10 vakbondsleiders het terrein van De Nationale Assemblee (DNA) mochten betreden om de motie te overhandigen.

Assembleevoorzitter Bee, die de motie in ontvangst nam, benadrukte dat het parlement de vakbeweging niet als vijand beschouwt. Hij verzekerde de vakbondsleiders dat de motie spoedig zal worden behandeld. Vervolgens ging de groep naar het Kabinet van de President, waar de motie door Adjaykoemar Moensi, directeur Bestuurs- en Administratieve Aangelegenheden, werd ontvangen en zal worden doorgeleid.

Afspraken zijn gemaakt voor individuele vakbondsvergaderingen morgen, waar de volgende stappen zullen worden besproken. De gezamenlijke vakbeweging zal op maandag om 10.00 uur weer bijeenkomen, waarbij de locatie via de respectievelijke vakbonden aan de leden zal worden gecommuniceerd. De bron van deze informatie is Suriname Herald, en het weerspiegelt de dynamiek van de huidige situatie, waar vakbonden vastberaden strijden voor de belangen van hun leden.


Posted

in

by

Tags: