Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Vakbeweging in de maling genomen omtrent btw

Suriname Herald – Vakbeweging in de maling genomen omtrent btw

Vakbeweging in de maling genomen omtrent btw

Afbeelding: Suriname Herald – 2 november 2023 om 14:03
Bericht: Vakbeweging in de maling genomen omtrent btw
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 2 november 2023 om 14:03

Het lijkt erop dat de Surinaamse regering de vakbeweging heeft verrast door de doorvoering van btw-verhogingen, ondanks tegenstand van de vakbeweging. In de nacht van dinsdag op woensdag zijn de brandstofprijzen aangepast, waarbij de btw is verhoogd van 5 procent naar 10 procent. Deze beslissing staat in schril contrast met een recente mededeling van de Communicatiedienst Suriname (CDS), waarin stond dat de regering hoopt de kwestie van de btw-verhoging naar tevredenheid van alle partijen op te lossen.

President Chan Santokhi had aangegeven dat de regering openstaat voor werkbare voorstellen tot aanpassingen van de btw-wet. De vakbeweging had de regering verzocht om uiterlijk op 31 oktober duidelijkheid te verschaffen over de wetswijzigingen met betrekking tot de btw-verhogingen. President Santokhi benadrukte dat de btw-wet al in het parlement was goedgekeurd, inclusief de ingangsdata. Als er binnen enkele dagen een goed voorstel op tafel ligt, zal dat serieus worden behandeld.

De vakbeweging had in haar communicatie ook aandacht gevraagd voor de brandstofprijzen, met name de prijs van gasoline. De president merkte op dat de prijs van SRD 46 voor gasoline destijds door de vakbeweging was genoemd. De huidige prijs voor gasoline ligt echter onder de SRD 40, en er wordt verwacht dat de prijs van diesel met ongeveer SRD 3 zal dalen.

Ondanks deze verklaringen van de president hebben de oliemaatschappijen hun nieuwe prijzen vastgesteld op basis van de btw-verhoging van 10 procent. De prijs van een liter diesel bij GOw2 en SOL is nu respectievelijk SRD 46,63 en SRD 47,63, terwijl de prijs van een liter ongelode benzine varieert van SRD 41,51 tot SRD 42,52. Hiermee liggen de prijzen voor gasoline niet langer onder de SRD 40.

Deze verhoogde brandstofprijzen zullen naar verwachting gevolgen hebben voor andere sectoren in de economie. Het besluit van de regering om de btw te verhogen heeft tot bezorgdheid geleid binnen de vakbeweging en onder de bevolking, aangezien dit de kosten van levensonderhoud verder kan verhogen.

De verrassende doorvoering van de btw-verhoging ondanks de belofte van de regering om met de vakbeweging samen te werken aan een oplossing heeft geleid tot onzekerheid en verwarring. Dit roept vragen op over de transparantie en de communicatie van de regering met betrekking tot economische maatregelen en belastinghervormingen. Het is duidelijk dat de gevolgen van deze beslissing zullen worden gevoeld in de hele samenleving en dat er behoefte is aan duidelijkheid en samenwerking om de economische uitdagingen aan te pakken. De vakbeweging zal naar verwachting haar standpunt en eisen blijven uiten in het belang van de arbeiders en de bevolking van Suriname.


Posted

in

by

Tags: