Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Unicef: een op de drie kinderen kampt wereldwijd met extreme waterschaarste

Suriname Herald – Unicef: een op de drie kinderen kampt wereldwijd met extreme waterschaarste

Unicef: een op de drie kinderen kampt wereldwijd met extreme waterschaarste

Afbeelding: Suriname Herald – 13 november 2023 om 13:54
Bericht: Unicef: een op de drie kinderen kampt wereldwijd met extreme waterschaarste
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 13 november 2023 om 13:54

In een verontrustend rapport van Unicef wordt onthuld dat wereldwijd een alarmerend aantal kinderen, namelijk één op de drie, te maken heeft met extreme waterschaarste, wat neerkomt op maar liefst 739 miljoen kinderen. Het rapport waarschuwt dat klimaatverandering hun al precaire situatie dreigt te verergeren. De meest schrijnende gevallen van waterschaarste bij kinderen doen zich voor in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Azië, waar beperkte watervoorraden, een dalend grondwaterpeil en een hoog risico op droogte de norm zijn.

Een verontrustende bevinding uit het rapport is dat ongeveer 436 miljoen kinderen geconfronteerd worden met de dubbele last van zeer ernstige waterschaarste en gebrekkige drinkwatervoorzieningen, wat hun leven in gevaar brengt. Deze combinatie blijkt een van de belangrijkste oorzaken te zijn van sterfgevallen bij kinderen jonger dan vijf jaar als gevolg van vermijdbare ziekten. Landen als Niger, Jordanië, Burkina Faso, Jemen, Tsjaad en Namibië behoren tot de zwaarst getroffen gebieden, waar acht op de tien kinderen gevaar lopen.

Naar verwachting zullen tegen het jaar 2050 nog eens 35 miljoen kinderen worden blootgesteld aan een hoog of zeer hoog niveau van waterschaarste, wat de urgentie van maatregelen benadrukt. Opvallend is echter dat ondanks de kwetsbaarheid van kinderen in deze context, slechts 2,4 procent van de klimaatfinanciering uit belangrijke fondsen projecten ondersteunt die gericht zijn op kinderen. Unicef benadrukt dat kinderen grotendeels worden genegeerd in discussies over klimaatverandering.

Catherine Russell, directeur van Unicef, wijst op de verwoestende gevolgen van klimaatverandering voor kinderen, waarbij hun lichaam en geest bijzonder kwetsbaar zijn voor vervuilde lucht, slechte voeding en extreme hitte. Het rapport maakt duidelijk dat niet alleen de wereld van deze kinderen verandert door uitdrogende waterbronnen en toenemend intense en frequente weersomstandigheden, maar ook hun welzijn wordt aangetast door de impact van klimaatverandering op zowel hun mentale als fysieke gezondheid.

De urgentie om kinderen in het centrum van klimaatdiscussies en -maatregelen te plaatsen, wordt benadrukt door de alarmerende projecties en de huidige ondersteuning van slechts een fractie van de klimaatfinanciering voor kindgerichte initiatieven. Het is essentieel dat de internationale gemeenschap erkent dat kinderen niet alleen de toekomst zijn, maar ook degenen die het meest te lijden hebben onder de gevolgen van klimaatverandering. (Bron: Suriname Herald)


Posted

in

by

Tags: