Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – “Regering zou zich moeten schamen”

Suriname Herald – “Regering zou zich moeten schamen”

“Regering zou zich moeten schamen”

Afbeelding: Suriname Herald – 10 november 2023 om 00:01
Bericht: “Regering zou zich moeten schamen”
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 10 november 2023 om 00:01

De parlementariër Patricia Etnel van de NPS uit kritiek op de regering, waarbij ze benadrukt dat de regering zich diep moet schamen voor de aanwezigheid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de daaruit voortvloeiende kritiek op het sociaal programma. Het IMF, vertegenwoordigd door teamleider Anastacia Guscina, heeft recentelijk zijn zorgen geuit over de ontoereikendheid van het huidige sociaal programma van de regering. Etnel deelt de mening van het IMF en roept de regering op om dit jaar nog aanzienlijke verbeteringen aan te brengen in de steun aan kwetsbare groepen.

Volgens Etnel bevestigen de uitspraken van het IMF wat volksvertegenwoordigers al geruime tijd hebben benadrukt. Ze wijst op het feit dat talloze adviezen in de wind zijn geslagen, waaronder het voorstel om de belasting over toegevoegde waarde (btw) te verhogen op zaken die de bevolking niet direct zouden treffen. In plaats daarvan heeft de regering een beleid geïmplementeerd waarbij de samenleving juist de gevolgen heeft ondervonden. Het IMF heeft tijdens een recente persconferentie de regering geadviseerd om voor het einde van het jaar de sociale steun te intensiveren en ervoor te zorgen dat de financiële hulp terechtkomt bij degenen die het het hardst nodig hebben, zonder dat deze uitkeringen onderhevig zijn aan inflatie, aldus Guscina.

Naast het oproepen tot meer transparantie met betrekking tot sociale uitkeringen, benadrukt Etnel dat de huidige acties van de vakbeweging niet als een verrassing komen. Ze wijst erop dat hiervoor reeds waarschuwingen waren geuit. Etnel uit openlijk haar verbazing over de koers van de regering en stelt de vraag waar de regering mee bezig is. Volgens haar betaalt de samenleving momenteel de prijs voor leiders die niet in staat zijn om het land adequaat te besturen. Ze benadrukt dat gedurende lange tijd de schuld werd afgeschoven op het IMF, terwijl nu duidelijk is geworden dat het IMF juist pleit voor een effectief sociaal plan.

De politica van de NPS, Patricia Etnel, voorspelt dat president Chan Santokhi de geschiedenis zal ingaan als het staatshoofd met talloze commissies zonder tastbare resultaten. Ze noemt het triest, maar ze beschouwt het als een onontkoombaar feit. In haar analyse van de situatie benadrukt Etnel dat het hoog tijd is voor de regering om verantwoordelijkheid te nemen en effectieve maatregelen te treffen om de sociale steun te verbeteren, zoals aanbevolen door het IMF. De toenemende kritiek en ontevredenheid in de samenleving onderstrepen volgens haar de noodzaak van een meer doortastend en weloverwogen beleid. Bron: Suriname Herald.


Posted

in

by

Tags: