Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Publiek heeft geen zicht meer op bouw vergaderzaal

Suriname Herald – Publiek heeft geen zicht meer op bouw vergaderzaal

Publiek heeft geen zicht meer op bouw vergaderzaal

Afbeelding: Suriname Herald – 31 oktober 2023 om 00:02
Bericht: Publiek heeft geen zicht meer op bouw vergaderzaal
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 31 oktober 2023 om 00:02

Het ministerie van Openbare Werken (OW) en de aannemer betrokken bij de bouw van de nieuwe vergaderzaal van De Nationale Assemblee (DNA) lijken genoeg te hebben van alle aandacht en controverse rond het bouwproject. Op 12 oktober werd het startsein gegeven voor de bouwwerkzaamheden, en gedurende deze periode konden voorbijgangers de voortgang van de bouw vanaf de straat volgen. Echter, recentelijk is het zicht op de bouwplaats ontnomen doordat de omrastering van het terrein is bekleed met bouwfolie.

Bouwfolie is doorgaans bedoeld voor het afdekken, afschermen en afdichten van open ruimtes en materialen tijdens bouwwerkzaamheden. Dit dient om stof en vocht buiten te houden en om schade te voorkomen. Het besluit om de bouwplaats af te schermen met bouwfolie lijkt echter vooral ingegeven te zijn door de wens om nieuwsgierige toeschouwers buiten te houden.

De timing van deze beslissing is opvallend, aangezien er gedurende de afgelopen weken veel ophef is geweest over de bouw van de vergaderruimte. Er zijn zorgen geuit dat de bouw niet voldoet aan de regelgeving van de UNESCO-bouwcommissie met betrekking tot de historische binnenstad van Paramaribo. Bovendien heeft het bouwproject aanleiding gegeven tot bezorgdheid omdat het is toegewezen aan de hoogste bieder, namelijk Bouwvast Jankie, die eerder in verband is gebracht met wanprestatie bij de bouw van het hoofdbureau van Politie.

De controverse rondom de bouw heeft geleid tot het aftreden van Stephen Fokk, de sitemanager van UNESCO in Suriname, en Vidya Narain, de secretaris-generaal van de Nationale UNESCO Commissie Suriname. Hoewel onderwijsminister Henry Ori eerder aankondigde dat de bouwwerkzaamheden zouden worden stopgezet, verschenen er op sociale media beelden waaruit bleek dat er gewoon werd doorgewerkt. Zelfs een delegatie van de oppositie die ter plaatse inspectie uitvoerde, meldde dat het werk niet was stilgelegd.

Om te voorkomen dat er nog meer foto’s worden genomen of dat de situatie op een andere manier wordt vastgelegd, is nu besloten de bouwplaats volledig af te schermen. Minister Ori heeft inmiddels aangegeven dat de bouwwerkzaamheden waarschijnlijk pas in de eerste week van november zullen worden stilgelegd. Hij verklaarde dat dit niet eerder kon gebeuren vanwege “technische omstandigheden”.

Deze ontwikkelingen werpen een schaduw van onzekerheid over het bouwproject en de toekomstige stappen. Het is duidelijk dat er sprake is van een gespannen situatie en dat er behoefte is aan meer duidelijkheid en transparantie met betrekking tot de voortgang van de bouw van de vergaderzaal van DNA. Het is te hopen dat er snel een constructieve oplossing wordt gevonden om de impasse te doorbreken en om ervoor te zorgen dat de belangen van alle betrokken partijen worden behartigd.


Posted

in

by

Tags: