Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – President Santokhi begrijpt kritiek, maar gaat door met grondconversie

Suriname Herald – President Santokhi begrijpt kritiek, maar gaat door met grondconversie

President Santokhi begrijpt kritiek, maar gaat door met grondconversie

Afbeelding: Suriname Herald – 3 november 2023 om 00:02
Bericht: President Santokhi begrijpt kritiek, maar gaat door met grondconversie
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 3 november 2023 om 00:02

President Chan Santokhi heeft begrip voor de ophef rond de invoering van grondconversie, maar hij is vastbesloten om het proces voort te zetten, omdat het deel uitmaakt van het sociale programma van de regering. Het staatshoofd lichtte zijn besluit toe aan journalisten en benadrukte dat, ondanks de kritiek op de kosten, de rechtszekerheid van de burger of eigenaar wordt verbeterd. President Santokhi is van mening dat dit ten goede komt aan de gewone burger. Hij stond ook stil bij het feit dat een eerdere goedkeuring voor grondconversie nooit in werking was getreden vanwege de vereiste betaling van 20 euro per vierkante meter. Met de zekerheid die burgers nu hebben, krijgen eigenaren ook meer mogelijkheden om gemakkelijker leningen aan te vragen voor bouw of renovatie.

Het grondconversieprogramma, dat op 1 november van start is gegaan, stelt burgers in staat om grond van de overheid waarop zij wonen tot een grootte van 2500 vierkante meter over te kopen voor een bedrag van SRD 25 per vierkante meter. De regering heeft ook aandacht voor het nijpende woningtekort in het land. President Santokhi merkte op dat er bijvoorbeeld huizen aan de Gompertstraat zijn die niet volledig zijn voltooid, maar de aannemer weigert de woningen over te dragen vanwege achterstallige betalingen door de overheid. Op verschillende andere locaties in het land zijn er vergelijkbare projecten waar huizen niet zijn voltooid om dezelfde redenen. De regering voert momenteel onderhandelingen om te bekijken welke oplossingen mogelijk zijn om het voor burgers gemakkelijker te maken om een woning te verkrijgen.

Bovendien werkt de regering actief aan het verschaffen van betere toegang tot grondpercelen door wegen en nutsvoorzieningen aan te leggen voor mensen die grond hebben toegewezen gekregen. Er zullen ruimere leningen beschikbaar zijn, in plaats van de eerder vastgestelde SRD 950.000. President Santokhi heeft aangekondigd dat burgers nu tot SRD 1,5 miljoen kunnen lenen tegen een rentepercentage van 7 procent, specifiek voor woningbouwdoeleinden.

Dit initiatief heeft tot doel om burgers te ondersteunen bij het realiseren van hun woningbouwplannen, vooral gezien het feit dat de woningnood in Suriname aanzienlijk is. President Santokhi benadrukt de inzet van de regering om mensen te helpen bij het verwerven van eigendom en het verbeteren van de woonomstandigheden in het land.

Het grondconversieprogramma en de uitbreiding van leningsmogelijkheden voor woningbouw zijn stappen in de richting van het bieden van meer kansen en zekerheid aan de bevolking, met als uiteindelijk doel de verbetering van de levenskwaliteit en de toegang tot betaalbare huisvesting in Suriname. Deze maatregelen getuigen van de inzet van de regering om tegemoet te komen aan de behoeften en belangen van haar burgers op het gebied van huisvesting en eigendom.


Posted

in

by

Tags: