Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Parlement eist duidelijkheid regering over grondbeleid

Suriname Herald – Parlement eist duidelijkheid regering over grondbeleid

Parlement eist duidelijkheid regering over grondbeleid

Afbeelding: Suriname Herald – 8 november 2023 om 06:12
Bericht: Parlement eist duidelijkheid regering over grondbeleid
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 8 november 2023 om 06:12

De Nationale Assemblee (DNA) heeft kritiek geuit op de regering met betrekking tot het grondbeleid, en roept op tot meer duidelijkheid over recente ontwikkelingen op dit gebied. NPS-parlementariër Gregory Rusland dringt aan op een aparte vergadering tussen de DNA en de regering, waarin alle kwesties met betrekking tot het grondbeleid in detail kunnen worden besproken. Hij uit bezorgdheid over recente gebeurtenissen, zoals de omzetting van landbouwgrond naar industriegrond en de intrekking van grondrechten, en vindt dat er maatregelen moeten worden genomen indien nodig.

Rusland benadrukt het belang om persoonlijke en partijbelangen terzijde te schuiven tijdens deze discussie en roept op om als parlementsleden de koers voor het grondbeleid van het land te bepalen. Hij stelt voor om, indien nodig, alle grondtoewijzingen met betrekking tot het grondbeleid voor een jaar op te schorten, totdat er duidelijkheid is. Pas dan zou de overheid verder kunnen gaan met het verstrekken van gronden.

Melvin Bouva, parlementslid van de NDP, steunt het standpunt van Rusland en benadrukt dat de regering zich niet moet bemoeien met particuliere gronden. Hij wijst op ongelijkheid in de verdeling van grond, waarbij vrienden en familieleden meer grond lijken te krijgen dan arme burgers. Bouva wijst op vermeende onregelmatigheden in Saramacca en Brokopondo, waar grond wordt ingenomen door personen die nauwe banden hebben met ministers. Hij vraagt zich af hoe dit mogelijk is en dringt aan op meer duidelijkheid met betrekking tot grondtoewijzingen, met name bij het Sabakuproject. De kwestie heeft geleid tot grote ongerustheid en roept vragen op over de integriteit van het grondbeleid in het land.

De DNA-leden roepen de regering op om transparanter te zijn over het grondbeleid en stappen te ondernemen om eventuele misstanden aan te pakken. Het grondbeleid in Suriname staat centraal in de discussie en is van groot belang voor zowel de bevolking als de overheid. Het waarborgen van een eerlijke en rechtvaardige verdeling van gronden is van essentieel belang om vertrouwen en stabiliteit in het land te handhaven.


Posted

in

by

Tags: