Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – OW bezig met grote transformatie

Suriname Herald – OW bezig met grote transformatie

OW bezig met grote transformatie

Afbeelding: Suriname Herald – 11 november 2023 om 16:10
Bericht: OW bezig met grote transformatie
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 11 november 2023 om 16:10

Het ministerie van Openbare Werken (OW) ondergaat momenteel een aanzienlijke transformatie, zo verklaarde minister Riad Nurmohamed tijdens een recente persconferentie op het departement. De minister lichtte enkele zaken toe die voor de samenleving mogelijk onduidelijk waren, en benadrukte dat het ministerie niet alleen bezig is met de uitvoering van diverse projecten, maar ook intern een transformatie ondergaat op het gebied van personeelsbeleid, kantoren en faciliteiten.

Binnen het ministerie worden op dit moment projecten van verschillende omvang uitgevoerd, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de aanleg van zand- en asfaltwegen en het verbeteren van de ontwateringssystemen. De interne transformatie omvat onder meer veranderingen in het personeelsbeleid, kantoorstructuren en faciliteiten. Het ministerie heeft ook een trainingsprogramma geïntroduceerd voor het personeel en heeft een achterstand van vijf jaar ingehaald bij het huldigen van jubilarissen.

Een belangrijke ontwikkeling betreft de recente vernieuwing van de vergunningsvoorwaarden voor bouwwerken in Suriname, waarmee het ministerie inspeelt op de nationale en internationale samenwerking. Minister Nurmohamed benadrukte dat alle informatie bij het ministerie toegankelijk is en dat de deuren openstaan voor iedereen die informatie nodig heeft. Hij benadrukte dat er vaak onjuiste of onvolledige uitspraken worden gedaan over informatie die niet geheim is, en dat iedereen altijd kan vragen om de juiste informatie.

Wat betreft het bouwproject van het DNA-gebouw (De Nationale Assemblee) heeft de presidentiële commissie, bestaande uit de ministeries van Onderwijs, OW en Buitenlandse Zaken, in samenspraak met de president besloten om de bouwwerkzaamheden te stoppen. Minister Nurmohamed legde uit dat het dossier en de bevindingen al gereed zijn en dat het ministerie van Onderwijs twee besluiten heeft genomen. Ten eerste wordt gevraagd om een technisch team van de Unesco naar Suriname te laten komen, en ten tweede zal met dit team een moderator en een architect kijken naar oplossingen binnen de beperkingen, mogelijkheden en cultuur van Suriname.

Wat betreft transparantie benadrukte de bewindsman dat alle informatie over aanbestedingen openbaar is en te vinden op de website www.gov.sr. Met betrekking tot het onderhoud van bruggen en steigers in de binnenstad gaf hij aan dat er jaarlijks een budget van SRD 12 miljoen voor is, hoewel er momenteel weinig activiteiten zijn vanwege gestopte aannemers. Er zullen opnieuw aanbestedingen plaatsvinden voor het oppakken en vernieuwen van bruggen en steigers.

Voor verkeerslichten heeft het ministerie besloten om dit jaar vijf kruispunten te vernieuwen en volgend jaar opnieuw vijf. Het project is al aanbesteed, en in Nickerie is het eerste verkeerslicht al vervangen. Minister Nurmohamed gaf aan dat het project wordt gefinancierd uit de huidige begroting, waarbij men wacht op autorisatie van de minister van Financiën.


Posted

in

by

Tags: