Live nieuws en radio streams uit Suriname!


Home » Suriname Herald » Suriname Herald – Onderwijsdienstreis naar Azerbaijan heeft voordelen voor Suriname

Suriname Herald – Onderwijsdienstreis naar Azerbaijan heeft voordelen voor Suriname

Onderwijsdienstreis naar Azerbaijan heeft voordelen voor Suriname

Afbeelding: Suriname Herald – 29 oktober 2023 om 00:03
Bericht: Onderwijsdienstreis naar Azerbaijan heeft voordelen voor Suriname
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 29 oktober 2023 om 00:03

Titel: Surinaams Onderwijsdelegaties Bezoeken Azerbaijan, Potentiële Voordelen Voor Suriname

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) heeft aangekondigd dat de recente dienstreizen van twee onderwijsdelegaties naar Azerbaijan voordelen kunnen opleveren voor Suriname. Tijdens een persconferentie benadrukte de departementsleiding dat het essentieel was voor Suriname om zich te oriënteren in een land dat lid is van de Islamic Development Bank (IsDB) en waar het onderwijsbeleid aansluit op sectoren zoals olie en gas, ICT, landbouw en toerisme, wat in lijn is met de visie van Suriname voor het onderwijs.

De deelname van Suriname aan deze reizen zou moeten passen binnen het Secondary and Educational Technical Support Project (SETS), dat wordt gefinancierd door de IsDB. Dit project heeft tot doel de kwaliteit van het secundair onderwijs te verbeteren, afstandsonderwijs te implementeren en de capaciteitsversterking in het onderwijs te bevorderen.

Anushka Abdoelrahman, de project support unitmanager voor projecten gefinancierd door de IsDB, lichtte toe dat Suriname moest kiezen uit een van de 57 lidstaten van de IsDB, voornamelijk gelegen in Azië en Afrika. De keuze viel op Azerbaijan na zorgvuldig onderzoek. Azerbaijan bleek aan de verwachtingen van Suriname te voldoen, onder andere vanwege de mogelijkheden in de olie- en gassector en het feit dat het land de afgelopen twee decennia aanzienlijke hervormingen heeft doorgevoerd in het onderwijs.

De onderwijsdelegaties naar Azerbaijan bestonden uit een technische groep en een managementdelegatie. Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat er diverse mogelijkheden zijn voor Surinaamse studenten, zoals studiebeurzen en uitwisselingsprogramma’s voor zowel studenten als docenten. Abdoelrahman benadrukte dat beide landen gezamenlijke onderzoeksprogramma’s kunnen uitvoeren en programma’s voor permanente educatie kunnen ontwikkelen.

Het bezoek aan Azerbaijan werd gezien als een kans voor Suriname om ervaringen en kennis uit te wisselen op het gebied van onderwijs, met name met betrekking tot de genoemde sectoren, waarvan wordt verwacht dat ze in de toekomst van groot belang zullen zijn voor de economische ontwikkeling van het land. Daarnaast biedt de samenwerking met de IsDB nieuwe mogelijkheden voor financiering en ondersteuning van onderwijsprojecten in Suriname.

De toekomstige samenwerking tussen Suriname en Azerbaijan op het gebied van onderwijs en de bredere economische ontwikkeling van Suriname blijft een boeiend onderwerp om te volgen. De voordelen van deze reizen kunnen uiteenlopen van academische uitwisselingen tot gezamenlijke onderzoeksprogramma’s en financiële steun voor het onderwijs in Suriname. De inspanningen van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om deze voordelen te benutten, zouden inderdaad vruchten kunnen afwerpen voor de toekomst van het Surinaamse onderwijsstelsel.


Posted

in

by

Tags: